Faktaboks

Ola Iversen Bræk
Brækka-Ola
Døpt
11. mai 1749
Dåpssted
Skjåk
Død
1833 ?

B. ble født på Øvre Hjeltar. I ungdommen skal han ifølge bygdetradisjonen ha gjort tjeneste som vervet soldat, sannsynligvis ved Livgarden i København. Han var en sterk, staselig kar og fikk ved en anledning tilnavnet "den skjønne livvakt". Senere bodde han som innerst hos en søster som var gift til garden Ramstad. I denne tiden levde han nok hovedsakelig av sitt håndverk. Det fins eksempel på at han satte opp stuebygninger og laget alt inventar som tradisjonen forlangte. Han må ha vært en av de mest produktive skapsnekkere og treskjærere i Skjåk, om en kan dømme etter alle de arbeider som fremdeles fins fra hans hånd i bygda og andre steder. Det fortelles at B. skal ha laget et framskap som Skjåk-Ola hadde gjort framlegg til. Mellom enkelte av Brækka-Ola sine skap og de som Skjåk-Ola laget, fins det stor likhet, ikke bare når det gjelder selve skapformen, men også treskurden og plasseringen av den på skapet. B. skar imidlertid ikke så grov og frodig skurd som Skjåk-Ola, men spinklere, mer sirlig. B.s treskurd har stundom et preg av rokokko, men er oftere symmetrisk og behersket. På enkelte skap bruker B. en buet konturlist som avslutning øverst på den gjennombrutte skapkronen.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Fossheim Turisthotell, Lom
  • De sandvigske Samlinger Lillehammer
  • Norsk Folkemuseum

Litteratur

  • Meyer, J., Fortids kunst i Norges bygder. 2. Lom og Skjaak, (Kristiania, 1909, s. 25
  • Kleiven, I., Lom og Skjaak, (Kristiania, 1915, s. 334
  • Ættebok for Skjåk, Lillehammer, 1946
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 304
  • Gjeilo, L., Bygdakunstnarar og handverkarar, Skjåk kommune, 1966, s. 152–155