Faktaboks

Reidar Lampe
Født
28. oktober 1887, Bergen
Død
28. juli 1964, Drammen

Etter oppvekst i Bergen og noen år i Kristiania slo L. seg i 1917 ned i Drammen der han bodde til sin død. Han debuterte på Høstutstillingen i 1914 med det følsomme, sikkert komponerte portrettet av sin hustru (Drammens Kunstforening Faste Galleri). Denne stramhet i komposisjonen skulle sammen med en kraftig, karakterfull koloritt og rike maleriske kvaliteter komme til å prege kunstnerens tidlige arbeider. L. må karakteriseres som senimpresjonist. Han var en skildrer av de nære ting. Mens portrettene inntok en sentral plass i hans tidlige produksjon, ble motivkretsen etter hvert utvidet til å omfatte lyrisk oppfattete interiører, og fremfor alt landskaper, gjerne skogsinteriører. Spesielt vil han nok bli husket for sine raske, upretensiøse skildringer av bymotiver fra Drammen. Fra omkring 1940 viet han seg i stor utstrekning til akvarellmaling. Han var også en dyktig tegner og gjorde en stor innsats som pedagog. Men dessverre kom den nesten 40 år lange fulltids lærergjerningen til å ta så meget av hans tid og krefter at han aldri fikk anledning til å komme seg ut og motta fornyende kunstneriske impulser.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johannes Marius Lampe
 • Gerhardine Lorentze Gundersen

Gift med

 • Solveig Moss

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1911–12
 • Académie Russe, Paris 1912–13

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold Tyskland
 • Paris 1912–13
 • studiereise Stockholm 1952

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer ved Drammen kommunale middelskole 1921–57
 • samtidig en årrekke tegnelærer ved Drammen yrkesskole og Drammen latinskole
 • kunstkritiker i Drammens Tidende 1938–42
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Styremedlem i Drammens Kunstforening 1952–55

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Malerier i St. Hallvard skole og i Fløya sykehjem, Drammen
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1914
 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1932
 • Bergens Kunstforening, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914-1916
 • De frie unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Jubileumsutstilling Drammensmalere fra impresjonismen til ekspresjonismen, Drammens Kunstforening, 1967, bl.a.

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1913
 • Drammens Kunstforening, 1915
 • Drammens Kunstforening, 1917
 • Drammens Kunstforening, 1921
 • Drammens Kunstforening, 1927
 • Drammens Kunstforening, 1928
 • Drammens Kunstforening, 1965
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 146 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 155, 171 (ill.)
 • Alsvik H., Drammens Kunstforening, 1965, (ill.), i katalog
 • Alsvik H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Gyldendals store og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1972, bd. 3, spalte 3117
 • Buskerud, Oslo, 1977, s. 272, Bygd og by i Norge
 • Nøkleby B., Alsvik H., Thorson O., Drammen. En Østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1981, register (ill.), i
 • Harbitz A., i Verdens Gang, 05.11.1914
 • Harbitz A., i Verdens Gang, 21.12.1914
 • Nilssen Jappe, i Dagbladet, 08.12.1914
 • Bang C., i Morgenbladet, 15.04.1915
 • Harbitz A., i Morgenbladet, 02.11.1921
 • Øverland A., i Verdens Gang, 05.11.1921
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 07.11.1921
 • Nilssen Jappe, i Dagbladet, 08.11.1921
 • Ruud A., i Drammens Tidende, 26.10.1957
 • Aftenposten, 31.07.1964
 • Alsvik H., i Drammens Tidende, 27.10.1965
 • Raaen A., i Fremtiden, 30.10.1965, (ill.)