Borgerskap som maler 1631, omtalt som huseier i Bergen 1642. Var mye brukt som kirkemaler. I 1658 dekorerte han Dale kirke i Luster, bl.a. med bibelske scener i våpenhuset, dessuten rankedekor. I 1659 malte han ranker, blomster og profeter i Gaupne kirke. I 1668 malte han prekestolen i Kyrkjebø kirke, Sogn, (signert Niels Hansen pinxit). Hans stil går igjen i en rekke andre Vestlands-kirker fra samme periode.