H. døde bare 22 år gammel, men etterlot seg en stor produksjon av arbeider fra perioder preget av forskjellige uttrykksformer. De tidligste bilder var figurative og viste H. bl.a. som en habil akttegner og portrettmaler. Under innflytelsen fra John Anton Risan og Georg Suttner konsentrerte han seg om det abstrakte formspråk, med sidestilte billedelementer, stort sett holdt i strenge gråtoner, men senere også i en lysere og varmere fargeskala. Det siste intense arbeidsår på Statens Kunstakademi under Ludvig Eikaas malte han mer figurativt, ofte med et ekspressivt uttrykk og med enkelte innslag av surrealisme.