F. var virksom i Hjartdal, Telemark omkring 1790–1811 og tilskrives følgende utførte arbeider: Laftet en-etasjes stuebygning på Øvrebø. Den karakteriseres som et overordentlig vel gjennomført arbeid. På husmannsplassen hvor F. bodde, vises likedan et utmerket håndverk i stuebygningen og spesielt på stabburet 1799. For sin husbond på gården Flatland, innredet han stuen (1799–1801) og reiste to stabbur der (1810–1811). På Sesjord utførte F. innredningsarbeider (1805).

Litteratur

  • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, (Kristiania, 1925, s. 75–76

Faktaboks

Niri Olsen Fjeldstul