F. deltok første gang på en gruppeutstilling i Kunstnerforbundet, Oslo i 1940, og han fulgte opp med bilder på utstillingen "6 unge" samme sted i 1942. F. ble lagt merke til som en nøktern og saklig naturskildrer. Med sin oppvekst i Oslo og sine nære kontakter med kunstnermiljøet i Holmsbu er det naturlig at han for en stor del valgte sine motiver fra byen og fra sjøen. Enkelte ganger har han vært inne på en mer romantisk linje og en mer stemningsmettet kolorisme, men best er han nok i sine enkle landskaper, bybilder og skildringer fra arbeidslivet, som f.eks. fra Holmsbus båthavn. Selv hevder han at han er sterkt influert av både August Cappelen og Erik Werenskiold, og dette forklarer trolig brytningene mellom det romantiske og det realistiske. Hans tegning er redelig og sikker, fargene er gjerne kjølig blonde, og hans malerier har alle en fast dekorativ holdning og rommer samtidig en myk lyrisk beskrivelse av lyset og tingene.