Faktaboks

Reidar Fritzvold
Fritzvold, Reidar Arnulf
Født
23. april 1920, Oslo
Død
18. januar 1998, Oslo

F. deltok første gang på en gruppeutstilling i Kunstnerforbundet, Oslo i 1940, og han fulgte opp med bilder på utstillingen "6 unge" samme sted i 1942. F. ble lagt merke til som en nøktern og saklig naturskildrer. Med sin oppvekst i Oslo og sine nære kontakter med kunstnermiljøet i Holmsbu er det naturlig at han for en stor del valgte sine motiver fra byen og fra sjøen. Enkelte ganger har han vært inne på en mer romantisk linje og en mer stemningsmettet kolorisme, men best er han nok i sine enkle landskaper, bybilder og skildringer fra arbeidslivet, som f.eks. fra Holmsbus båthavn. Selv hevder han at han er sterkt influert av både August Cappelen og Erik Werenskiold, og dette forklarer trolig brytningene mellom det romantiske og det realistiske. Hans tegning er redelig og sikker, fargene er gjerne kjølig blonde, og hans malerier har alle en fast dekorativ holdning og rommer samtidig en myk lyrisk beskrivelse av lyset og tingene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Fritzvold
 • Signe Pedersen Ramsøen

Gift med

 • Edith Christiansen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Carl von Hanno, Karl Høgberg og Per Krohg 1937–42
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1940–42

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Oslo Bys Stipend 1953
 • Statens Kunstnerstipend 1947
 • Houens legat, Schlytters legat 1951
 • Studiereiser til Sverige, Finland og Danmark 1947
 • Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg og Frankrike 1947 og -49
 • Spania, Portugal, Italia og Nord-Afrika 1971
 • New York og et lengre opphold i Mexico 1975
 • Brasil 1976
 • Florida, Peru og Bolivia 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem av Unge Kunstneres Samfunn og Bildende Kunstneres Styre
 • medlem av Juryen for Offisielle Kunstutstillinger 1976–78
 • styremedlem i Foreningen Norske Grafikere
 • styremedlem i Kunstnerforbundet, Oslo 1952–60, formann fra 1969
 • medlem av Nasjonalgalleriets innkjøpskomité fra 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Rikshospitalets barneklinikk
 • Ullevål sykehus, Oslo
 • Dronning Maud-stiftelsen, Trondheim
 • Altertavle til Holmsbu kirke, Hurum
 • Statens Idrettshøgskole, Oslo kommune
 • Dalen helseheim (1978)
 • Ringerike sykehus
 • Lillesand rådhus (1979)
 • Utenriksdepartementet
 • Den norske Amerikalinje (M/S Oslofjord)
 • Norges Lærerhøgskole, Trondheim
 • Vestfoldbanken, Tønsberg
 • Fortidsforeningens portrettgalleri (portrett av ark. Heiberg)
 • Norges Tannlegehøgskole (portrett av prof. Årstad 1977)
 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet
 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Drammens Faste Galleri
 • Tønsberg Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Seljord kommunes Faste Galleri
 • Ørsta kommunes samlinger
 • Sandnes kommunes Faste Galleri
 • Odda Kunstforening
 • Moss Faste Galleri
 • Statens Museum for Kunst, København

Illustrasjonsarbeider

 • Medarbeider i N. Rolfsens leseverk, illustrert bindet Like før Leseboka, Oslo 1959, Fra Nordmarka og Krokskogen, Oslo 1972
 • J. Leirfall: Mangt eg minnes, Oslo 1973
 • Bra folk, Oslo 1977
 • Bidratt til Norsk Forening for Grafisk Kunst mapper 1951 og -61
 • Oppdrag for Landslaget Kunst i Skolen
 • Kunst i sykestuene
 • Aktuell kunst
 • Oslo skolestyres kunstutvalg

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945-1967
 • Høstutstillingen, 1970-1973
 • Høstutstillingen, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1942
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • 14 malere og 6 billedhuggere i Kunstnerforbundet, Oslo, 1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm og Göteborg, 1951
 • Nordisk Grafisk Union, Oslo, 1954
 • Biennalen, São Paulo, 1955
 • Nordisk Grafikk, Oslo, Stavanger og Trondheim, 1954
 • Nordisk Grafisk Union, København, 1956
 • Nordisk Grafikk, Stockholm, 1960
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950
 • Nordisk Grafisk Union, Helsingfors, 1951
 • Hin opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1955
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike, 1956
 • Norweska Grafika, Ljubljana, 1956
 • Norsk konst, Värmland, 1957
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958-1959
 • Norske grafikeres Vegg, Kunstnernes Hus, 1975
 • Salon Internationale, Biaritz, 1970
 • Kolding kommunes bibliotek, 1975
 • Gall. Per, Oslo, 1962

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Skiens Kunstforening, 1975
 • Christianssands Kunstforening, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1979

Eget forfatterskap

 • F. har skrevet artikler om Holmsbu og malerne i Drammen og Omlands Turistforenings årsbok
 • Vossekyrkja, Kunst og Kultur, en bokanmeldelse
 • Forøvrig artikler i dagspressen om natur og kulturvern, samt anmeldelser av skrifter om vår bondekultur o.l.
 • Streiftog og glimt, Oslo, 1960, Reidar Fritzvold var billedredaktør, Kunst og Kulturs serie

Litteratur

 • Østby, L., Ung norsk kunst, Oslo, 1949, s. 245, 250, 253
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 303
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 85, 105, 144, 148
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 250, 261, 267
 • Rude, R., Norske Grafikere, Oslo, 1973, s. 34, 89
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, reg.
 • Blomberg, E., Norsk konst, Konstrevy, 1946
 • Aulie, R., Unge norske malere, København
 • Revold, R., Norsk maleri i dag, Samtiden, 1948
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 82, 198
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 56
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 110
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 65
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 167 - 70
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 156