Faktaboks

Halfdan Larsen
Født
14. februar 1883, Holmestrand
Død
10. august 1915, Horten

L. viste tidlig kunstneriske anlegg og fikk alt som gutt låne seminarets tegnesal i hjembyen som atelier. Han begynte egentlig med skulptur, men gikk snart over til maleri. Sitt gjennombrudd hadde han på De unges utstilling i Kristiania i 1910. Men allerede året før hadde Rasmus Meyer oppdaget hans talent og kjøpt to av hans bilder. (Ikke i samlingen i dag.) L. fikk nå stor anerkjennelse både av kritikerne og malerne og ble rost som en egenartet kunstner med usedvanlig teknisk og koloristisk begavelse. Sine motiver hentet han gjerne fra Holmestrand. Det er landskaper og bypartier av lyrisk karakter, ofte med lange, glidende linjer. Mange av disse bildene er tydelig påvirket av Munch, f.eks. St. Hanskveld (1909). I mannsportrettet i Drammens Kunstforening Faste Galleri er også Munchs innflytelse åpenbar. Portrettene utgjør en viktig del av L.s produksjon. Disse upretensiøse, spontant oppfattete små bildene, ofte av byoriginaler, kan nesten grense opp til karikaturer. I en særstilling står det nådeløst avslørende selvportrettet i Drammens Kunstforening Faste Galleri.

Mens L. i sine tidligere år nærmest må karakteriseres som nyromantiker, utviklet han seg under Paris-oppholdet i 1911 i mer impresjonistisk retning. Strøket ble kortere og friere, koloritten mer dempet. Dessverre fikk han etterhvert en stadig sterkere trang til alkohol, og etter hjemkomsten fra Paris var hans arbeidskraft brutt ned. De få malerier man kjenner av ham etter denne tid står i kunstnerisk henseende langt tilbake for hans tidligere arbeider. I denne perioden laget han imidlertid uttrykksfulle, raskt oppfattede og følsomme tegninger som vitner om kunstnerens humoristiske sans og karikerende evne. Hans verk ble ellers både ujevnt og fragmentarisk. Men i sine beste arbeider viste han seg som en original kunstnerisk begavelse. L. fikk tilnavnet "Surre" og ble av Arnulf Øverland karakterisert som "den siste bohem, den siste dekadent."

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hella Hansen
 • P.a. Larsen

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1901–04 og 1905–07
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg 1909–10
 • Académie Colarossi, Paris 1911

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne Rosencrones legat 1911 og -12
 • Studieopphold i Berlin, München og Paris 1904
 • Paris 1911
 • lengre opphold i København 1913

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Holmestrand museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1910-1912
 • De unges utstilling, Dioramalokalet, Kristiania, 1909-1910
 • Norwegische Künstler, Hagenbund, Wien, 1912
 • Vestfold fylkesutstilling, Tønsberg, 1925

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Drammens Kunstforening, 1957
 • Folkets Hus, Holmestrand, 1957

Portretter

 • Selvportrett (olje) Holmestrand museum
 • Selvportrett (olje, 1911) Drammens Kunstforening Faste Galleri gjengitt i Kunst og Kultur 1958, s. 41, i Drammens Museums årbok 1953–62, Drammen 1968, s. 26 og i H. Alsvik: Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen 1967, s. 177

Litteratur

 • Ringard, M. (Red.), Byen under fjellet. Holmestrand 1752 - 10. november - 1952, Oslo, 1952, s. 197–200 (ill.)
 • Alsvik, H., Maleren Halfdan Larsen, Kunst og Kultur, 1958, s. 41–46 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Dahl, H. G., Et kunstnerportrett, Drammens museums årbok 1953–1962, Drammen, 1968, s. 24–31 (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 13
 • Krohg, Chr., i Dagens Nyt, 09.04.1910
 • Aftenposten, 16.04.1910
 • Aftenposten, 18.04.1910, (ill.)
 • Verdens Gang, 19.10.1910, (ill.)
 • Nilssen Jappe, i Dagbladet, 03.10.1910
 • Aftenposten, 01.10.1912
 • Bang, C., i Morgenbladet, 01.10.1912
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 01.10.1912
 • Bang, C, i Morgenbladet, 17.10.1912
 • Nilssen Jappe, i Dagbladet, 19.03.1914
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 10.12.1921
 • Harbitz, A, i Morgenbladet, 10.01.1922
 • Øverland, A, i Verdens Gang, 10.01.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.01.1922
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 14.01.1922
 • Haug, K, i Aftenposten, 19.01.1922
 • Mathiesen, S., i Oslo Nyhets- og Avertissementsblad, 12.01.1928
 • Dahl, H. G., Maleren Halfdan Larsen, 1957, (ill.), katalog Drammens Kunstforening
 • Jarlsberg, 14.09.1957, (ill.)
 • Jarlsberg, 14.10.1957
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 27.09.1957, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 109 (ill.)