Faktaboks

Kirsten Sand
Sand, Kirsten Eleonore Helena
Født
27. november 1895, Kristiania
Død
12. mai 1996, Tromsø

Etter arkitekteksamen og en tid med oppmålingsarbeid i Sverige, var S. ansatt ved Ingeniørvåpenet i et halvt år og arbeidet med boliger for forsvaret. Hun var ansatt ved Centralbankens arkitektkontor, hos arkitektene August Nielsen og Harald Sund i Oslo og ved Akers reguleringsvesen. Fra 1928–38 hadde S. egen arkitektpraksis i Oslo.

Praksisen var basert på arbeid med mindre eneboliger, de fleste i Aker, og hytter. I 1938 tegnet hun våningshus for Annie Giæver i Skjervåg, Hamnes på Uløy i Troms. Reisen dit ble bestemmende for hennes senere engasjement og innsats i gjenreisningsarbeidet i Nord-Troms etter krigen. S. reiste nordover sommeren 1945 og ble en drivende kraft i gjenreisningsarbeidet. Hun ledet flere mindre arkitektkontorer, i Lyngseidet, Kåfjord, Nordreisa og Burfjord. I 1952 flyttet S. til Tromsø og var deretter Husbankens distriktsarkitekt i Nord-Troms fram til 1966. I Tromsø tegnet og oppførte hun bl.a. egen bolig (1952), et eksperimenthus for utvikling av kjellerløse bolighus. S. har engasjert seg i boligsaken ut over det rene prosjekteringsarbeid og var medarbeider ved utstillingen Vann til husmødrene, Østkantutstillingen, Oslo 1939. Hun var medarbeider ved Oslo Byes Vels boligundersøkelse fra starten i 1942. S. var den første kvinne med full arkitektutdannelse fra Norges Tekniske Høyskole.

Familierelasjoner

Datter av

 • Constance Hirsch, lærer (1857 - 1937)
 • August Nikolaus Sand, sorenskriver (1857 - 1939)

Utdannelse

 • Examen artium, Oslo 1914
 • Norges Tekniske Høyskole, arkitektavdelingen 1919

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i Sverige 1919–20 og -21
 • studiereiser i Danmark 1926
 • Göteborg 1928
 • Berlin 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1927
 • formann Nord-Norges Arkitektfor. 1956–57, viseformann 1958
 • jurymedlem ved arkitektkonkurranser

Priser, premier og utmerkelser

 • Teskjekjerringprisen 1983 for innsats i musikkundervisning for barn og ungdom

Utførte arbeider

 • Eneboliger i Mehlumvn. 42 (1937) og 40 (1939), og Kristian Auberts vei 42 (1970), alle i Oslo
 • Våningshus, Hamnes (1938)
 • Egen bolig, Mellomvn. 130, Tromsø (1952)

Eget forfatterskap

 • Bygg ikke 11/+2 etasjes hus, Byggekunst, 1945, s. 96
 • Reisebrev fra Alta og Nord-Troms, Byggekunst, s. 101–02 (ill.)
 • Årviksand på Arnøy, Byggekunst, s. 103–04 (ill.)
 • Tilbakeblikk, Byggekunst, 1972, s. 34 (ill.)

Litteratur

 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910–1919, Stavanger, 1934, s. 260
 • Studentene fra 1914, Oslo, 1939, s. 263
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1919, s. 63
 • Arkitektnytt, 1955, s. 210
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 40–41
 • Byggekunst, 1924, s. 57–63 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 90–91 (ill.)
 • Bonytt, 1949, s. 36–37 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1919, s. 377
 • Tromsø og Nordlys, 25.11.1955
 • Nordlys, 26.11.1965
 • Ofoten Tidende, 27.11.1965
 • Nordlys, 27.11.1970
 • Aftenposten, 11.04.1984, (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren 1984, Norsk Arkitekturmuseum
 • Manuskript, Norske Arkitekters Landsforbunds bibliotek

Faktaboks

Kirsten Sand