Faktaboks

Philip Henrich Kriebel
Født
1771, antagelig født i Frankfurt an der Oder
Død
3. mai 1846, Stavanger

Man vet ikke hvor K. hadde fått sin utdannelse, heller ikke når han kom til Norge. Han var tegnelærer ved Waisenhusets skole i Trondheim 1805–12 og ved realskolen samme sted 1805–22. I 1812 opprettet han en privat tegneskole og tilbød undervisning i blomstertegning, figurer og landskaper. Han reklamerte med at han malte portretter og miniatyrer, samt landskaper, stilleben og historiemaleri. Likeledes dekorerte han merskums pipehoder. Han forlot Trondheim i 1823. I 1825 befant han seg i Bergen, i perioden 1827–34 var han bosatt i Kristiansand, og fra 1834 til sin død i Stavanger. Til sammen kjennes bare 23 bilder fra K.s hånd. Alle disse, unntatt ett, er malt i gouache. Hans arbeider er sjelden signerte, men det hender signaturen står på baksiden. K.s produksjon er mer preget av ordinært håndverk enn kunst, og må sies å ha mer kulturhistorisk enn kunsthistorisk interesse. Hans stil er naiv, stiv og dilettantisk. Hans portretter har et tilforlatelig realistisk preg, minutiøst malt med alle detaljer nøye gjengitt. Hans penselstrøk er vekselvis punktaktige eller korte, parallelle. Fargene har ofte fylde og stor variasjon. Det meste av hans produksjon er i privat eie i Bergen og Stavanger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • E. August Kriebel

Gift med

 • Stavanger, 1845 med Anne Christine Michelsdatter Hindal (f. 1806)
 • Trondheim, 1836 med Else Brun (f. 1787)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger museum
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Ledaal, Stavanger

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Portrettutstilling, 1897
 • Utstilling av malte portretter, 1922

Litteratur

 • 1897, Katalog Portrettutstilling Trondheim
 • Brodahl, J.E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondheim Kunstforening 90-års skrift, Trondheim, 1935, s. 33
 • Grevenor, H., Silhouetter, (Kristiania, 1922, s. 69
 • Lexow, E., Silhouetteuren Franz Liborius Schmitz i Norge, Kunst og kulturstudier og afhandlinger Lorentz Dietrichson tilegnet, (Kristiania, 1908, s. 169
 • Lexow, J.H., Maleren Philip Henrich Kriebel, Stavanger museum årbok 1956, s. 95–107 (ill.)
 • Pedersen, I., Litt om tegne- og arkitekturundervisningen i Norge før høyskolens tid, Trondheim, 1935, s. 41, 46
 • Schnitler, C.W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 345
 • katalog Stavanger museum utstilling av malte portretter 1600–1850, Stavanger, 1922