H. har vært knyttet til Haugen keramikk, Overhalla, fra 1971.