Faktaboks

Sigurd Schjødt
Schjødt, Sigvart
Født
9. september 1781, Trondheim
Død
11. desember 1865, Horsens, Danmark

S. gikk inn i Trondheim frivillige Jægerkorps i 1801, og reiste i 1806 til København hvor han kombinerte videre militær utdannelse med skolegang. Etter å ha deltatt i felttoget mot Sverige tok S. avskjed i 1811, fikk understøttelse av Frederik 6, og arbeidet en tid som landmåler. I 1823 lærte S. seg miniatyrmaleri i Hamburg, og porselensmaling i Berlin. Han søkte i disse år forgjeves om statsstøtte til videre utdannelse, samt til reiser i Italia og Frankrike. I 1830 ble S. kalt til Stockholm for å male ved hoffet, og for å undervise kronprinsen i porselensmaling. Etter 3 år vendte han tilbake til Berlin hvor han ble til 1843. Fra da av og til sin høye alderdom, bodde han i København, beskjeftiget som porselensmaler, og med å restaurere antikke gjenstander for hoff og samlinger.

I 1805–06 tegnet S. en del utsikter fra Trondheim by og omegn, som ble sendt til Leipzig for å stikkes i kobber. Her var det imidlertid krig, og planen ble aldri fullført. I 1811–12 innbød S. til subskribsjon på en rekke nye prosjekter, også fra Trondheim , denne gang sogar under C. A. Lorentzens beskyttelse. De skulle stikkes av kobberstikker Flint, men heller ikke dette kom til utførelse. S. fikk iallfall i Berlin utgitt et hefte med skandinaviske prospekter, og i 1844 kom et tilsvarende hefte med dansk tekst.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sivert Schjødt, skipskaptein
 • Olava Trygge

Gift med

 • Berlin, 1824 med Henriette Pauline Blandina Døhren (1808 - 1849)

Utdannelse

 • Gullsmedlære i Trondheim
 • forelesninger Kunstakademiet i København og Universitetet samme sted
 • utdannet som miniatyrmaler i Hamburg, og som porselensmaler i Berlin 1823–24

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum (selvportrett)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Litteratur

 • T.H. Erslew, Almindeligt Forfatter-Lexikon for Kongeriget Danmark.,.,., Supplement, København, 1868, bd. 3, s. 53
 • Kierulf, Militærkalender 1810–11, Krigsmin. Arch. Rigsarch., København
 • Nyeste Skilderie af København, København, 1811, spalte 1414
 • Nyeste Skilderie af København, København, 1812, spalte 87
 • Nyeste Skilderie af København, København, 1814, spalte 233
 • Berlingske Tidende, København, 1865, nr. 316
 • Weilbach, København, 1897, bd. 2, s. 346
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3 s. 144, ny utg.
 • Historisk Udst., Trondheim, 1897, katalognr. 1010

Faktaboks

Sigurd Schjødt