Faktaboks

Terje Meyer
Født
13. februar 1942, Oslo

M. drev egen praksis til han i 1970 innledet samarbeide med interiørarkitekt og industridesigner Bjørn A. Larsen. I 1980 ble han leder for det nyopprettede Platou Industridesign A/S. M. begynte tidlig å interessere seg for industriell formgiving og har utviklet seg til å bli en av våre ledende arkitekter på dette området. I sitt virke, hvor han ofte samarbeider med andre, har han gitt form til elektronisk utstyr, armaturer, møbler osv. I flere år har han arbeidet med design av nye vognsett for NSB. Sammen med Bjørn A. Larsen og Jan S. Christensen utviklet han en helt ny type sykkel som vakte internasjonal oppsikt da den ble presentert på en designerkongress i Japan i 1973. M. er i hele sitt virke sterkt fremtidsrettet og er bl.a. opptatt av nye boformer. Han har spilt en aktiv rolle i faglige organisasjoner, bl.a. som initiativtager til den nordiske designerorganisasjon Norform.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Elen Nielsen
 • Robert Meyer

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, trelinjen, 1960–65

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Sør-Amerika 1963
 • Japan 1973
 • en rekke europeiske land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Industridesignerseminaret 1979–82
 • Medlem Norske Industridesignere, formann 1976–80
 • styremedlem Landsforbundet Norsk Brukskunst 1976–77
 • styremedlem International Council of Societies of Industrial Design fra 1981
 • medlem Rådet for industridesign 1978–81, Granum-utvalget og Owe-utvalget

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie Norske Interiørarkitekters Landsforenings jubileumskonkurranse Fremtidens boform 1970, sammen med Ø. Gromholt, K. Jørgensen og P. Ødegaard
 • 1. premie Norske Interiørarkitekters Landsforenings jubileumskonkurranse om innredningskomponenter for barn, handikappede og eldre 1970
 • 1. premie Bransjerådets møbelkonkurranse 1972/73, sammen med B.A. Larsen og P. Ødegaard
 • 3. premie konkurranse om torget på Gløshaugen, Norges Tekniske Høyskole 1973, sammen med B.A. Larsen og P. Ødegaard
 • 1. premie konkurranse om sykkel arrangert av Japan Industrial Promotion Organization 1973, sammen med J.S. Christensen og B.A. Larsen
 • to 3. premier i Sørliemøblers jubileumskonkurranse 1974/75 sammen med B.A. Larsen og P. Ødegaard

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstmønstring, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1968
 • Internasjonal håndverksmesse, München, 1971
 • Japan Industrial Promotion Organization, Tokyo, 1973
 • Nordisk industridesign, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976
 • Design for Need, Royal College of Art, London, 1976
 • Utstillingsarkitekt for Landsforbundet Norsk Brukskunsts brukskunstutstilling, U2, Oslo, 1968
 • Maihaugen, 1970

Eget forfatterskap

 • Gjør det selv. 65 møbelidéer, Oslo, 1970, (med egne ill.), også publisert i Nye Bonytt 1968–72

Litteratur

 • Dagbladet, 30.04.1958, (ill.)
 • Bonytt, 1967, s. 218–19 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 1 s. 14–15 (ill.), nr. 6 s. 4 (ill.), nr. 7 s. 32–33 (ill.), nr. 10 s. 17–25 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 2 s. 16–24 (ill.), nr. 10 s. 32–33 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1970, nr. 2 s. 30–33 (ill.), nr. 9 s. 16–17 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1971, nr. 2 s. 38–42 (ill.), nr. 9 s. 69–71 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1973, nr. 5 s. 87 (ill.)
 • Schjødt, L. (Red.), Norsk kunsthåndverk. Landsforbundet Norsk Brukskunst ved 50-årsjubileet, Oslo, 1968, s. 35 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1969, s. 32 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1971, s. 59, 109, nr. 2 (ill.), nr. 3 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1973, s. 9 (ill.), 11 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1975, s. 28–29 (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 28.11.1970, (ill.)
 • Inne, Oslo, 1972, nr. 8 s. 7–9 (ill.)
 • Grande, T., i Dagbladet, 24.08.1973, (ill.)
 • Hennum, G., i A-magasinet, 27.10.1973, (ill.)
 • Form, Stockholm, 1974, s. 39 (ill.)
 • Dagbladet, 08.04.1976, (ill.)
 • Grande, T., i Dagbladet, 30.04.1976, (ill.)
 • Nordisk industridesign, 1976, nr. 36 (ill.), 38 (ill.), 39 (ill.), 56, 60 (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Byggekunst, 1978, s. 184–87 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 365 (ill.)
 • Dagbladet, 05.03.1982, (ill.)
 • Vårt yrke, Oslo, 1982, nr. 4

Faktaboks

Terje Meyer