M. drev egen praksis til han i 1970 innledet samarbeide med interiørarkitekt og industridesigner Bjørn A. Larsen. I 1980 ble han leder for det nyopprettede Platou Industridesign A/S. M. begynte tidlig å interessere seg for industriell formgiving og har utviklet seg til å bli en av våre ledende arkitekter på dette området. I sitt virke, hvor han ofte samarbeider med andre, har han gitt form til elektronisk utstyr, armaturer, møbler osv. I flere år har han arbeidet med design av nye vognsett for NSB. Sammen med Bjørn A. Larsen og Jan S. Christensen utviklet han en helt ny type sykkel som vakte internasjonal oppsikt da den ble presentert på en designerkongress i Japan i 1973. M. er i hele sitt virke sterkt fremtidsrettet og er bl.a. opptatt av nye boformer. Han har spilt en aktiv rolle i faglige organisasjoner, bl.a. som initiativtager til den nordiske designerorganisasjon Norform.