Faktaboks

Håkon Stenstadvold
Født
2. august 1912, Sarpsborg
Død
7. oktober 1977, Bærum

Johannes foran åpent vindu. 1935. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Regnet kommer. 1975. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Vår, Sollihøgda. 1962. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Gruppeportrett av Norsk Kulturråds første medlemmer. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Victoria. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

S. vokste opp i Sarpsborg. Som 12–14 åring fikk han tilfeldigvis se et landskap av Amaldus Nielsen, som bidrog til å forløse hans kunstnertrang. 15 år gammel laget han en bok med illustrasjoner til Norges-historien. I gymnasietiden fikk han anledning til å se utstillinger i Oslo, og særlig gjorde minneutstillingen av Gerhard Munthe i 1929 et sterkt inntrykk. Han illustrerte dette året Voluspå (upublisert) i fantasifulle akvareller og innledet dermed sin betydningsfulle innsats som bokkunstner. Noen malerier ble vist Halfdan Strøm som rådet ham til straks å begynne på Kunstakademiet, men faren fikk ham til å ta artium først. Så drog S. til Oslo, begynte på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo og året etter på Kunstakademiet. Alt i 1931 hadde S. stilt ut et bilde i Oslo Kunstforening, og i 1934 debuterte han på Høstutstillingen med Middag på Borregaard, en arbeidsskildring som atskiller seg fra tidens sosiale maleri ved sin lettere og muntrere tone, og en livlig dansende rytme. Tre år senere malte han Nattarbeid ved inntakskanalen, kraftigere og mer kontrastrikt, men uten det førstes humør. Årene 1934–35 studerte S. i Paris med Marcel Gromaire som lærer i maleri og Pierre Dubreuil i grafikk. Her lærte han den fornemme franske grafiske tradisjon, bl.a. tregravyren som han med smak og desidert talent tilpasset i sitt første publiserte illustrasjonsarbeid, Knut Hamsuns Victoria (1935). Utkastene ble til allerede under oppholdet i Paris. Blant hans malerier fra ungdomsårene kan videre nevnes I musikktiden (1936), der figurenes bevegelsesrytme er stramt stilisert, den store komposisjon Gå til ditt arbeid (1939–40), og den kraftige Ballade (1941–42). S. fikk i disse årene sin første dekorative oppgave da han i 1937 sammen med Hjalmar Haalke og Halvdan Holbø malte motiver fra norske byer og industristeder i Norsk Arbeidslederforbund (huset senere revet). Naturlig nok falt Borregaard på S.' part; han skildret i en stor tre-delt komposisjon Papirsal I på fabrikken.

I 1933 malte S. et av sine første portretter, Hans Egenæss, og noen år senere det treffsikre Prost A. Sverdrup (Sarpsborg kirke). Men først etter 1950 ble portrettmaleriet en viktig del av hans kunstneriske virksomhet. Like før en ny reise til Italia og Frankrike, holdt S. i 1938 sin første separatutstilling. Som elev av Georg Jacobsen 1939–40 fikk han utvilsomt styrket sin følelse for bildets konstruktive skjelett. Samtidig kan hans bilder ha en personlig koloritt, ofte i duse, litt fanerte toner; som i Høstkveld (1944).

I krigsårene ble S.' evner som organisator, kunstpopularisator og -pedagog og hans skrive- og taleferdighet benyttet på mange hold. Han var 1940–43 en aktiv formann i Unge Kunstneres Samfunn, og fant som skribent et velegnet forum i Bonytt, der han leverte et utall av artikler om kunst- og kulturliv. Samtidig rakk han å utgi billedverket Norske malerier gjennom hundre år (1942). Den norske oversettelsen av Homers Odyssé (1943) prydet han med stilsikker dekor inspirert av gresk vasemaleri. Også tidligere i sine friser og vignetter hadde han vist utpreget sans for bokpryd. Som grafiker eksperimenterte S. både med litografi, bl.a. i en rekke omslag til Bonytt, og i illustrasjonene til Lærerne som falt (1949), der han først utførte klisjeer etter sine tegninger og så etset i den ferdige klisé. Etter freden i 1945 utfoldet han en voldsom aktivitet. En vesentlig innsats gjorde han nå innen tekstilkunsten. Hans innkjøpte 2. premieutkast i konkurransen om et billedteppe til Oslo Rådhus ble utført som vev av Else Halling 1952. Dikteren Tullin drømmer i en rokokkohage er en myldrende figurrik komposisjon der den drømmende dikter nesten blir borte. Her er kjøpmannskap og fiskehandel og folkeliv, alt i en ramme av hus, trær og blomster og blå sjø. Et motstykke til denne muntre Christiania-skildring er Nordfarerstevne (1954, Bergen Bank), også her et livlig folkeliv med Bryggen og middelalderbyggverkene bakom. Solen og årstidene (1958, Bærums rådhus) har derimot en stram, samlet komposisjon der en sollignende sentralform i myke buer og ellipser omslutter små figurgrupper som symboliserer de skiftende årstider. Samme år fullendte Else Halling to lange frise-aktig komponerte tepper til Norges Kjøtt- og Fleskesentral. Våre husdyr og nyttevekster er her brukt som motiver og elegant utnyttet til et halvt abstrakt mønster på blå bunn. I Grand Hotel, Oslo, henger hans Festpolonaise (1961), en gallakledd forsamling skildret i en høyt oppdrevet skala i rødt (kartong Festiviteten, Kristiansand). De to teppene Velkommen til gårds (Hotel Norge, Bergen) har en mer rustikk feststemning. Ypperlig tekstilvirkning har det livlige og likevel stilfulle Heroica (1967) i Riksdagshuset i Helsinki (kartong i Sarpsborg sykehus). Endelig må et par kirketepper nevnes, Jesu inntog i Jerusalem (Værnes kirke, kartong i Høvik menighetshus) og Jul, påske, pinse (1977, Helgerud kirke, Bærum). Med sin sterke religiøse forankring ble S. også meget brukt til andre kirkeutsmykningsoppgaver. Han har utført altertavler til Sem kirke (Nadverden, 1955), Korgen kirke (Nadverden , 1959) og Holmegil kapell, Aremark (Den oppstandne Kristus, 1961, senere flyttet til Haslumseter kapell, Bærum). Til Sannesund kapell, Sarpsborg, utførte han et glassmaleri og til Lunner rådhus Den barmhjertige samaritan (1972), en slags collage av farget strie, limt på veggen. Bispekåpene i Oslo, Borg og Tunsberg ble utført etter S.' utkast. Av andre dekorative arbeider kan nevnes Virkedagene, en intarsiadekorasjon i herredsstyresalen i Bærum rådhus (1958), symboliserende ukens dager.

Samtidig med disse dekorative arbeider malte S. en lang rekke portretter. Med et bilde av sin svigermor (1944) viste han sitt sikre grep på slike motiver. Hans 15 portretter, deriblant mange av barn, som ble vist på en utstilling i Galleri Per i 1945, markerte denne nye fase. I 1950 utførte han de to markante portrettene av C.J. Hambro (Stortinget og Nordmanns-Forbundet), som innledet en lang rekke bilder av kjente personligheter. Ofte plasserer han sine modeller i et karakteristisk miljø: Bærums ordfører Henry Lehre (1958) på vei til talerstolen med sitt manus, fabrikkeier Berger Langmoen og hans kone (1959) med Brumunddals fabrikker i bakgrunnen, rektor E. Johannesen (1960) i ettertenksom ro etter sin skolegjerning i Tønsberg, direktør Per Tannum (1963) midt i Oslogatens vrimmel, H. Throne Holst (1972) ute i Freia-parken og ingeniør V. Tandberg (ca. 1974) ved sitt svømmebasseng.

En svær oppgave satte han seg med det figurrike gruppeportrett av Norsk kulturråd (1962–76, Norsk kulturråd og privat eie), malt med karakteristisk bredde og flyt. Også det myndige portrett av Professor A. Seierstad (1960, Menighetsfakultetet) og malerens bror Karl S (1975, SINTEF), med den vakre landskapsbakgrunn fortjener å nevnes. Sterkt svekket av sykdom kunne S. ennå i sine par siste år gi treffsikre skildringer som Biskop Per Lønning (1976, Fredrikstad domkirke), og Professor O. Bastiansen (1977, Universitetet i Oslo).

Ved siden av portrettene var det landskapene og bybildene som i senere år utgjorde tyngdepunktet i S.' produksjon. De er malt i olje, gouache og på slutten hovedsakelig i akvarell. Fra omkring 1960 merket man hvordan hans farge nå fløt friere og mer spontant, uten det bundne som ofte i hans tidligere arbeider. Den sterke naturopplevelse som alltid lå til grunn for hans skildringer fra hovedstaden og dens omegn, fra hans hjemlige Østfold og også fra hans mange reiser, fra Island til Italia, den fant nå uttrykk i en frisk og fyldig koloritt og en mykere penselføring. Vi nevner arbeider som Skogen ved ørneklo (1952, Moderna Museum, Stockholm), Vår, Sollihøgda (1962, Riksgalleriet), Kveld på Østbanen (1973, Nasjonalgalleriet, Oslo) og Fem-trikken fra byen (1976, Nasjonalgalleriet). Som grafiker var S. virksom nesten helt til sin død, med raderinger, litografier og tresnitt i svart-hvitt og farge. Han utgav 1954 en serie med 10 Hvaler-motiver. Blant hans siste blad var litografiet Nøkken (1975, Landslaget Kunst i Skolen) til J.S. Welhavens dikt, og Olavsvaka 1320 (fargelitografi ca. 1976). Som illustratør nådde han et absolutt høydepunkt i de ca. 130 pennetegninger til Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter (1969–72). Han hadde allerede ca. 1950 fått tilbud om å illustrere en skoleutgave av boken, og hadde gjort noen utkast før planen ble oppgitt. I 1969 vant han så 1. premie i konkurransen om en ny gjennomillustrert utgave.På utstrakte studiereiser til de steder der romanen foregår, gjennom bibliotek- og arkivstudier skaffet han seg et grundig kjennskap til tiden og miljøet, og gjenskapte med fantasi og innlevelse bokens mange dramatiske scener. Mange ypperlige forstudier er utført i akvarell, lavering og blyant (et utvalg gjengitt i Fra Kristin Lavransdatters verden 1972).

Med sin arbeidskraft og organisatoriske evner hadde S. mange offentlige verv, bl.a. som medlem av Norsk kulturråd 1965–76, som styremedlem i ulike organisasjoner, utstillingsarrangør osv. Som kunstanmelder i Aftenposten 1946–54 gjorde han en stor innsats for å øke forståelsen for nyere kunstretninger. Han var formann i Bildende Kunstneres Styre 1954–63, og var fra 1964 rektor ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo til kort tid før sin død. Som kunsthistorisk forfatter nådde han et høydepunkt med Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919 (1946), en oversikt over den viktige periode i norsk maleri fram til de første fresko-konkurranser 1918–19. Den er skrevet, sier han, ut fra den tankegang at "de maleriske ideer har større historisk innflytelse enn de motivmessige, at kunstverkets konsepsjon røper dets åndsinnhold, mens motivet representerer en mer tilfeldig interesse hos maleren". I senere publikasjoner, Norge som malerne så det (1947) og Norsk malerkunst i norsk samfunn (1960) ligger hovedvekten igjen mer på det motivmessige.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christen Andreas Halvorsen Stenstadvold, sekretær (1873 - 1962)
 • Alfhild Karla Pedersen (1887 - 1960)

Gift med

 • Sarpsborg, 1943 med Ingeborg Anvik (f. 1921)

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Eivind Nielsen og Olaf Willums 1931–34
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1932–34 og Georg Jacobsen 1939–40
 • Académie Scandinave, Paris, under Marcel Gromaire og Pierre Dubreuil 1934–35

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1945
 • Opphold i Paris 1934–35
 • Italia og Frankrike 1938–39
 • Frankrike våren 1951 og 1955–56
 • Italia 1948 og -62
 • Paris våren 1963

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Janusak. Oslo 1946–47
 • Kunstanmelder Aftenposten 1946–54
 • Formann Bildende Kunstneres Styre 1954–63
 • Rektor Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1964–77
 • Sekretær Kunstnernes Krisekomité 1940–45
 • Medredaktør Bonytt 1942–68
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, formann 1940–43
 • Medlem Høyres programkomité 1945–50
 • Rådsmedlem Elingaard Brevskole fra 1948
 • Leder Studieatelieret, Bergen våren 1949
 • Styremedlem Riksgalleriet fra 1953
 • Styremedlem Foreningen Brukskunst fra ca. 1953
 • Medlem Den Norske Nasjonalkommisjon for UNESCO fra 1954
 • Medlem Bærum herredsstyre 1956–59
 • Komitémedlem Verdensutstillingen i Brussel 1958
 • Komitéformann for Nordisk paviljong Venezia 1962
 • Styremedlem Kunstindustrimuseet i Oslo 1964–77
 • Medlem Norsk Kulturråd 1965–76
 • Konsultativt rådsmedlem Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser fra 1968
 • Styreformann Galleri Per
 • Styremedlem Akershus Slotts venner
 • Medlem Norges Kunstnerråd
 • Sekretær og viseformann Kunstnerfor
 • Medlem Oslo Kulturutvalg
 • Styremedlem Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norsk seksjonsformann Nordisk Kunstforbunds utstillinger

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. pris konkurranse billedteppe til Oslo Rådhus 1946 og konkurranse utsmykking Stortinget 1959
 • 1. pris konkurranse illustrering Kristin Lavransdatter 1969: R1 St. Olavs Orden 1969
 • Den belgiske Krone-orden

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norsk arbeidslederforbund (1937, huset revet)
 • Sarpsborg videregående skole
 • Sarpsborg folkebibliotek (1949–50)
 • Moss skole, Moss sykehus og Bodø rådhus (1950-årene)
 • Bærum rådhus (intarsia 1958)
 • Veggfelt, Lunner rådhus (1972)
 • Veggfelter, Bergensfjord.
 • Grand Hotel, Oslo
 • Bærum rådhus
 • Norges Kjøtt- og Fleskesentral, Oslo
 • Bergen Bank
 • Hotel Norge, Bergen
 • Riksdagshuset, Helsinki
 • Kartonger i Festiviteten, Kristiansand og Sarpsborg sykehus. Kirkelige dekorasjoner: Altertavler, Sem kirke (1955)
 • Korgen kirke (1959)
 • Haslumseter kapell, Bærum (1961)
 • Billedtepper, Værnes og Helgerud kirker (1977)
 • Glassmaleri, Sannesund kapell, Sarpsborg
 • Bispekåper, Oslo, Borg og Tunsberg domkirker
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Borgarsyssel museum
 • Statens Museum for kunst, København
 • Moderna Museum, Stockholm
 • Ateneum, Helsinki
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Mandal, Horten og Borre, Seljord, Sarpsborg og Bodø kunstforeninger
 • Norges Bank
 • Rikshospitalet
 • Stortinget
 • Universitetet i Oslo
 • Menighetsfakultetet, Oslo
 • Norges Rederiforbund, Oslo
 • Bærum kommune
 • Sarpsborg kirke
 • Fredrikstad domkirke

Illustrasjonsarbeider

 • K. Hamsun: Victoria, Oslo 1935
 • S.S. Amundsen: Guttene i Ternevik, Oslo 1940
 • F. Grimnes og J. Norvik: Våre besteforeldres tid, Oslo 1940
 • A. Kvaløy: På villmannsvis, Oslo 1941
 • Homer: Odyss__eacute;en (gjenfortalt av A. Hønningstad), Oslo 1943
 • O. Basberg: Hverdagsvandring, Oslo 1946
 • A. Amundsen: Jeg så ham som barn -, Oslo 1948
 • Lærerne som falt, Oslo 1949
 • T. Vigerust: Dovreland, Oslo 1954
 • H. Eitrem: Norsk leseverk, Oslo 1960
 • S. Undset: Kristin Lavransdatter, Oslo 1972, bd. 1–3, bokutstyr (friser, vignetter)
 • E. Wessel: Borregaard, Oslo 1933
 • Coldevin, A.: Bodø bys historie, Bodø 1937 (også brukt i hans Bodø by, Bergen 1966)
 • B. Nygård: Sarpsfossen i dikt og virkelighet, Oslo 1944 (omslag og tittelvignett)
 • Bonytt 1944 (omslag)
 • Bonytt 1946 nr. 3 og 8, 1949 nr. 11–12, 1950 nr. 5, 8–9 og 10, 1952 nr. 5–6, 1953 nr. 11–12, 1954 nr. 4, 1955 nr. 5, 1956 nr. 11–12, 1958 nr. 1, 1959 nr. 7–8.
 • Frimerker bl.a. til Riksjubileet 1972
 • Grafikkmappe Fem tresnitt 1938

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1934-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1966
 • Høstutstillingen, 1968-1969
 • Høstutstillingen, 1971-1976
 • Oslo Kunstforening, 1931
 • Bianco e nero, Roma, 1937
 • Nordisk konst, Göteborg, 1939
 • Nordisk konst, Stockholm, 1941
 • Nordisk konst, Stockholm, 1946-1947
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Bokill., Kunstnernes Hus, Oslo, 1942
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1942
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Nordisk Grafikkunion, Stockholm
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1949
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1950
 • Nordisk Grafikkunion, Stockholm, 1951
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1956
 • Norsk tegnekunst, København, 1950
 • La gravure norvégienne, Lausanne, 1950
 • Radérklassen i 50 år, Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk kunst, Reykjavik, 1954
 • Nordisk grafikk, Oslo, 1954
 • Nordisk grafikk, Stavanger, 1954
 • Nordisk grafikk, Trondheim, 1954
 • 2. Biennale de Menton, 1957
 • The Arts of Norway, vandreutst. USA, 1957
 • 5 malere, Gall. Per, Oslo, 1958
 • Norske grafikere 40 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Norske grafikere 40 år, Bergens Kunstforening, 1960
 • Norske grafikere, Tsjekkoslovakia, 1967
 • Norske grafikere 50 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Norske grafikere 50 år, Stavanger Kunstgalleri, 1969
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutst. Sverige, 1970
 • 36 norske kunstnere, Århus, 1971
 • 36 norske kunstnere, Bilbao, 1971
 • 36 norske kunstnere, Milano, 1972
 • 1. grafikkbiennale, Fredrikstad, 1972
 • Norsk tegnekunst i 60 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Vårutst., Tegnerforbundet, 1977
 • Radérklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1938
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977
 • Horten Kunstforening, 1940
 • Horten Kunstforening, 1945
 • Bergens Kunstforening, 1941
 • Bergens Kunstforening, 1948
 • Gall. Per, Oslo, 1945
 • Gall. Per, Oslo, 1954
 • Gall. Per, Oslo, 1956
 • Gall. Per, Oslo, 1961
 • Gall. Per, Oslo, 1965
 • Gall. Per, Oslo, 1968
 • Moss Kunstforening, 1945
 • Moss Kunstforening, 1960
 • Moss Kunstforening, 1962
 • Moss Kunstforening, 1966
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1946
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1950
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1952
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1954
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1962
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1963
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1971
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1976
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1981
 • Larvik Kunstforening, 1946
 • Larvik Kunstforening, 1948
 • Larvik Kunstforening, 1954
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1948
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1963
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1972
 • Sandefjord Kunstforening, 1948
 • Notodden, 1950
 • Trondheim, 1951
 • Kristiansund, 1951
 • Molde, 1951
 • Stavanger Kunstforening, 1952
 • Stavanger Kunstforening, 1958
 • Konstnärshuset, Stockholm, 1954
 • Porsgrunn Kunstforening, 1957
 • Porsgrunn Kunstforening, 1967
 • Kunstnernes Kunsthandel, København, 1962
 • Halden Kunstforening, 1962
 • Halden Kunstforening, 1976
 • Tønsberg Kunstforening, 1963
 • Christianssands Kunstforening, 1963
 • Christianssands Kunstforening, 1968
 • Christianssands Kunstforening, 1975
 • Praha, 1965
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1967
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1981
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1982
 • Gall F 15, Moss, 1968
 • Gall F 15, Moss, 1970
 • Gall F 15, Moss, 1972
 • Skiens Kunstforening, 1971
 • Skiens Kunstforening, 1975
 • Reykjavik, 1972
 • Trondheim kunstforeninger, 1973
 • Drammen kunstforening, 1973
 • Seljord, 1973
 • Seljord, 1975
 • Seljord, 1983
 • Lillestrøm, 1974
 • Gall. Moderne Kunst
 • Rakkestad, 1976
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1977
 • Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, 1978
 • Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 1978
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1981
 • Tinn, 1982
 • Oslo Kunstforening, 1982
 • Gall. Sigvat Skald, 1984
 • Sarpsborg Kunstforening, 1984

Portretter

 • Byste utført av Arne Durban (ca. 1938)
 • Selvportrett i brutt speil, (1956)
 • Selvportrett (akvarell 1971) gjengitt i Østfold. Bygd og by, Oslo 1978, s. 248
 • Selvportrett (1973, Drammens Kunstforening Faste Galleri)
 • Selvportrett (tegning 1974) gjengitt i Verdens Gang 12.10.1977
 • Selvportrett ved vannet (antagelig 1976) gjengitt i Dagbladet 18.1. 1977

Eget forfatterskap

 • Illustrasjon av bøker, Forening for norsk bokkunst, Oslo, 1940
 • Illustrering av bøker, Kunst og Kultur, 1941, s. 43–58 (ill.)
 • Bokbind som brukskunst, Bonytt, 1941, hefte 2 s. 24–26 (ill.)
 • Grafisk kunst, Bonytt, 1941, hefte 3 s. 10–12 (ill.)
 • Ro-nytt, Bonytt, 1941, hefte 8 s. 18–19, 27 (ill.)
 • Gerhard Munthe, Bonytt, 1941, hefte 11–12 s. 12–17 (ill.)
 • Rådhusteppet, St. Hallvard, 1941, s. 1–10
 • Norske malerier gjennom hundre år, Oslo, 1942, tillegg 1943, 1945, 1949
 • En kunstner finner nye uttrykksmidler (H. Finne), Bonytt, 1942, s. 50–52 (ill.)
 • Stenstadvold, Håkon, Jens Thiis, Bonytt, 1942, s. 142
 • Dødssynder, Bonytt, 1942, s. 206–07 (ill.)
 • Vil De skaffe Dem eget Ex libris? Bonytt, 1942, s. 66–67 (ill.)
 • Billedbøker for barn i Norge og Danmark, Bonytt, 1943, s. 33–37 (ill.)
 • Moderne maleri utenfor Frankrike, Bonytt, 1943, s. 53–58 (ill.)
 • Et brev om malerkunst, Bonytt, 1943, s. 134–37 (ill.)
 • I Per Hurums atelier, Bonytt, 1943, s. 188–92 (ill.)
 • Edvard Munch. Maleren, Bonytt, 1944, s. 6–16 (ill.)
 • Skien Turistforenings Årbok, 1944, s. 35–44 (ill.)
 • "Den nasjonale egenart", Bonytt, 1945, s.1
 • For folkeopplysning om kunst, Bonytt, 1945, s. 120–22 (ill.)
 • Nutiden og fortiden og Odd Brochmann og __laquo;Et eventyr om Norge__raquo;, Bonytt, 1945, s. 125–27 (ill.)
 • Edvard Munch. Grafikeren, Bonytt, 1945, s. 140–43 (ill.)
 • Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Trondheim, 1946, (ill.)
 • Omvisning på Høstutstillingen, Kunst og Kultur, 1946, s. 45–58 (ill.)
 • Etter Høstutstillingen 1945, Bonytt, 1946, s. 6–10 (ill.)
 • Amerikanske billedbøker for barn, Bonytt, 1946, s. 75–77 (ill.)
 • En samtale om romantikk og virkelighet (Karen og Odd Brochmanns hjem), Bonytt, 1946, s. 186–89 (ill.)
 • Ny norsk bokkunst, Bonytt, 1946, s. 192 (ill.)
 • Norge som malerne så det, Oslo, 1947, (ill.)
 • Omkring Kai Fjells pasteller, Kunst og Kultur, 1947, s. 129–36 (ill.)
 • Axel Revold, Norwegian Painter, The American-Scandinavian Review, New York, 1947, s. 145–51 (ill.)
 • Pierre Bonnard og hans tid, Bonytt, 1947, s. 136–40 (ill.)
 • Den nye verdens nye malerkunst, Bonytt, 1947, s. 182–85 (ill.)
 • J.F. Willumsen, Bonytt, 1948, s. 6–11 (ill.)
 • Gustav Vigelands verk før fontenen, Bonytt, 1948, s. 44–49 (ill.)
 • Van Gogh for hvermann, Bonytt, 1948, s. 108–09 (ill.)
 • Kofferter fra et __laquo;håndverkslaboratorium__raquo;, Bonytt, 1948, s. 137 (ill.)
 • Et brev til dem som er glad i å tegne (O. Mosebekk), Bonytt, 1948, s. 182–84 (ill.)
 • Fra en reise i Europa, Bonytt, 1948, s. 205–07 (ill.)
 • Harald Kihle, Ord och Bild, Stockholm, 1949, s. 97–101 (ill.)
 • Om kunstbilagene, Juleglede, Oslo, 1949, s. 24
 • Fra utstillingen 11 malere i Kunstnernes Hus, Oslo, Bonytt, 1949, s. 50–51 (ill.)
 • Painting. Malerkunsten, i Oslo, the Capital of Norway, Oslo, 1950, s. 38–53 (ill.)
 • Sigurd Alf Eriksens emaljer, Bonytt, 1950, s. 1–3 (ill.)
 • Postkortkonkurransens resultat, Bonytt, 1950, s. 90–91 (ill.)
 • Kunsten i Rådhuset, Bonytt, 1950, s. 146–55 (ill.)
 • Kan en korrekt nasjonaldrakt være nasjonal?, Bonytt, 1950, s. 182–83 (ill.)
 • Bøker og billeder og penger, Bonytt, 1950, s. 217
 • Franske malerid__eacute;er på arbeidsplassen, Kunst og Kulturs serie, Oslo, 1951, (ill.)
 • Er de ikke elskelige? Juleglede, Oslo, 1951, s. 39–42 (ill.)
 • "Småskulptur hjemme", Bonytt, 1951, s. 4–5 (ill.)
 • Mange slags Munch, Bonytt, 1951, s. 50–53 (ill.)
 • Er dette tillatt?, Bonytt, 1951, s. 182–85 (ill.)
 • Grafisk studiegruppe, Bonytt, 1951, s. 160–61 (ill.)
 • Julebudskap om kunsten, Bonytt, 1951, s. 217–20 (ill.)
 • Aage Storstein, Kunsten idag, 1952, nr. 1 s. 4–29 (ill.)
 • Bøker og bokkunst fra Bergen, Bonytt, 1952, s. 142–43 (ill.)
 • Maleren i snaufjellet, Den Norske Turistfor. årbok, Oslo, 1953, s. 73–81 (ill.)
 • Harald Kihle, Kunst og Kultur, 1953, s. 149–66 (ill.)
 • Grete Korsmo og hennes nye små smykker, Bonytt, 1953, s. 81–83 (ill.)
 • "Papegøyen", Bonytt, 1953, s. 108–09 (ill.)
 • Med glede til glasset, med sorg til flasken, Bonytt, 1953, s. 118–20 (ill.)
 • Alle mennesker forstår moderne kunst, Bonytt, 1953, s. 203–05 (ill.)
 • Naturalisten og hans bidrag til naturalismens endeligt. En Chr. Krohg-studie, Bonytt, s. 36–39 (ill.)
 • Kunst, København, 1953-1954, s. 1–7 (ill.)
 • Kunst og kunstopplevelse, Elingaard brevskole, Oslo, 1954
 • Kunst og kunstopplevelse, Elingaard brevskole, Oslo, 1956
 • Kunst og kunstopplevelse, Elingaard brevskole, Oslo, 1970
 • Med faner og klingende spill, Bonytt, 1954, s. 21–22 (ill.)
 • Tegnetimene blir de morsomste, Bonytt, 1954, s. 78–80 (ill.)
 • Harriet Backer, Bonytt, 1954, s. 84–87 (ill.)
 • Når man skal male gleden, Bonytt, 1954, s. 124–28 (ill.)
 • Vitenskap og folkefest, Bonytt, 1954, s. 197–99 (ill.)
 • Historien lever i hoffets brukskunst, Bonytt, 1955, s. 125–27 (ill.)
 • Malerkunsten kaster motivet - arkitekturen kaster malerkunsten, Bonytt, 1955, s. 210–13 (ill.)
 • Sigurd Winges dekorasjon i Oslo Handelsgymnasium, Bonytt, 1956, s. 186–90 (ill.)
 • "-Sølvet det er seg - -", Bonytt, 1956, s. 218–19 (ill.)
 • Norskt måleri, Nationalmuseum Årsbok, Stockholm, 1957, s. 131–39
 • Innviklede tanker om enkle hus (Brochmann, O.), Bonytt, 1957, s. 6–7
 • Mange slags demoner i kunsten (Wyndham Lewis), Bonytt, 1957, s. 30–31 (ill.)
 • Plastisk kunst i plast (Ø. Ranheimsæter), Bonytt, 1957, s. 76–79 (ill.)
 • "Grenseoppgang", Bonytt, 1957, s. 125–28 (ill.)
 • Europeernes fødselstime (Nic. Stangs doktoravh.), Bonytt, 1957, s. 160–61 (ill.)
 • Hermann Bongard, Bonytt, 1958, s. 49–52 (ill.)
 • Kan personlig vevkunst bli industriprodukt?, Bonytt, 1958, s. 101–04 (ill.)
 • Etter den franske teppeutstillingen, Bonytt, 1958, s. 156–59 (ill.)
 • Den vanskelige kunsten, Bonytt, 1958, s. 226–31
 • En uryddig bunke med bøker, Bonytt, 1959, s. 38–40 (ill.)
 • Thore Herambs kunst, Bonytt, 1959, s. 146–47 (ill.)
 • "Liggende dikter" - historien om en skulptur, Bonytt, 1959, s. 214–17 (ill.)
 • Parisersalongen, Minervas kvartalsskrift, Oslo, 1959, s. 36–40
 • Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, (ill.)
 • Kunsten og livet (Ragna Stangs doktoravh.), Bonytt, 1960, s. 47–49 (ill.)
 • Dagens kunst - åndsliv og big-business, Bonytt, 1960, s. 60–63 (ill.)
 • Jean Heiberg, Bonytt, 1960, s. 130–33 (ill.)
 • Hjemmet som kultursentrum, Oslo, 1960, (ill.), Elingaard brevskole
 • Litt om kunsten i Oslo, Oslo, 1961, (engelsk utg. 1962)
 • Stort og smått om Edvard Munch, Bonytt, 1961, s. 16–20 (ill.)
 • Dagens kunst, Bonytt, 1961, s. 60
 • Stenstadvold, Håkon, Brochmann, O., Forfattere anmelder hverandre, Bonytt, 1961, s. 158–60
 • Alvorlig ment spøk, Bonytt, 1961, s. 258–59 (ill.)
 • Kåre Jonsborgs mosaikk i Østre Krematorium, Kunsten idag, 1962, hefte 59 s. 38–45 (ill.)
 • "Små spørsmål og stort maleri" (M. Estéve), Bonytt, 1962, s. 65–69 (ill.)
 • Rolf Nesch - Prakt, glede og gru, Bonytt, 1962, s. 157–62 (ill.)
 • Nordisk Paviljon i Venezia, Bonytt, 1963, s. 54–55 (ill.)
 • "Dette stolte kunstens hus", Bonytt, 1963, s. 236–41 (ill.)
 • Kunst til ingen "nytte";, Bonytt, 1963, s. 41–43 (ill.)
 • Abstrakte elementer i dekorativ kunst, Bonytt, 1963, s. 177–80 (ill.)
 • Efter Harriet Backers utstilling, Bonytt, 1964, s. 98–101 (ill.)
 • Skulpturgleder, Bonytt, 1964, s. 285–88 (ill.)
 • Edvard Munch, i Folkekunst. Malerkunst. Skulptur, Oslo, 1965, s. 48–57 (ill.)
 • Utdannelsessamfunnet. Betenkning - Høyres landsstyre, Oslo, 1965
 • Stilfullt og stilløst, Bonytt, 1965, s. 60–63 (ill.)
 • E.C. Munro Norsk kunst i Verdenskunsten fra fortid til nutid, Oslo, 1966, (ill.)
 • Storfuglen letter (J. Weidemann), Bonytt, 1966, s. 65-71 (ill.)
 • Store ting i Stortinget, Bonytt, 1967, s. 32–37 (ill.)
 • Ukonvensjonelt museum, Henrik Sørensen til minne, Bonytt, 1967, s. 261–65 (ill.)
 • Langt bort i skogen, Norsk Boktrykk, Oslo, 1967
 • La oss gjøre det nå - Nasjonalgalleriets utbygging, Minervas kvartalsskrift, Oslo, 1968, s. 478–81
 • Apollon, Venus og vi, Nye Bonytt, 1968, nr. 2 s. 14–15 (ill.)
 • En skole for kunst, Nye Bonytt, 1968, nr. 11–12 s. 13
 • Sentralt eller periferi?, Prisma, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1969, s. 2–37
 • Billedkunst og bevisstgjøring, Minervas kvartalsskrift, Oslo, 1970, s. 74–82
 • H.B. - tegneren, i Tegneren Hermann Bongard, 1971, s. 7–13 (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Kunsten i arbeidslivet, Kreditkassen, Oslo, 1972
 • Fra Kristin Lavransdatters verden, Oslo, 1972, (ill.)

Litteratur

 • Nygård Nilssen, A., På arbeid, Oslo, 1934, s. 37, 44–45 (ill.)
 • Blomberg, E., i Konstrevy, Stockholm, 1939, s. 65 (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 82, 87 (ill.)
 • Bonytt, 1941, nr. 8 s. 18–19, 27
 • Bonytt, 1943, s. 156
 • Bonytt, 1946, s. 73
 • Bonytt, 1947, s. 2–4, 28, 173
 • Bonytt, 1949, s. 180–81, 212
 • Bonytt, 1950, s. 16, 80
 • Bonytt, 1952, s. 134
 • Bonytt, 1953, s. 135-37
 • Bonytt, 1954, s. 21–23, 78–80, 84–87, 124–28, 197-99
 • Bonytt, 1956, s. 129–30, 164
 • Bonytt, 1958, s. 41, 210, nr. 5 s. 2
 • Bonytt, 1962, s. 65–69, 157–62, 255-57
 • Bonytt, 1963, s. 54–55, 157–63, 177–80, 236-41
 • Bonytt, 1964, s. 1, 16, 41–43, 98–101, 285-88
 • Bonytt, 1965, s. 80, 140–41, 312
 • Bonytt, 1966, s. 1, 65–67, 1967 s. 32–37, 261-65
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 144, 150 (ill.)
 • Svedfelt, T., i Ord och Bild, Stockholm, 1942, s. 353
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1942, s. 114
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 242 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 234, 247 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register (ill.)
 • Revold, R., Norsk maleri i dag, Kvinnen og tiden, Oslo, 1947, nr. 5 s. 11
 • Holm, A. E., Renessanse for norsk billedvev, Bonytt, 1947, s. 2–4 (ill.)
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. 28
 • Kunsten idag, 1948-1949, hefte 8 s. 59 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16 s. 54 (ill.)
 • Kunsten idag, 1952, hefte 21 s. 47 (ill.)
 • Kunsten idag, 1953, hefte 25 s. 54–55 (ill.)
 • Kunsten idag, 1955, hefte 31 s. 4-25, hefte 34 s. 14
 • Kunsten idag, 1959, hefte 47 s. 49, hefte 48 s. 36 (ill.), hefte 50 s. 50
 • Kunsten idag, 1962, hefte 59 s. 38-45
 • Kunsten idag, 1963, hefte 63 s. 52 (ill.), hefte 65 s. 26
 • Kunsten idag, 1969, hefte 90 s. 4–25 (ill.)
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 21
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105–06 s. 81, 87
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1973
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.), engelsk utg
 • Juleglede, Oslo, 1949, fargepl. s. 43 (ill.)
 • Juleglede, Oslo, 1950, (ill.)
 • Holm, A. E., Bilder i en bok på en ny måte, Bonytt, 1949, s. 180–81 (ill.)
 • Coldevin, A., Sarpsborg gjennom hundre år 1839–1939, Oslo, 1950, register
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 154–55, pl. 62
 • Norges dekorative malerkunst gjennom 1000 år, Oslo, 1952, pl. 142–43
 • Bukdahl, J. (Red.), Norden i tusind aar, København, 1952, bd. 1–2, (ill.) s. 1172
 • Refsum, Tor, Ny norsk billedvev, Bonytt, 1953, s. 135–37 (ill.)
 • Askeland, J., Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 57 (ill.)
 • Studentene fra 1931, Oslo, 1956, s. 367–68
 • St. Hallvard, register bd., Oslo, 1956, s. 127
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4 s. 357
 • Christie, H., Christie, S., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 1–2, register
 • Østvedt, E., Femti år for kunsten, (Skien, 1960, s. 57
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, s. 147–48
 • Norwegian Pictorial Review, Oslo, 1962, s. 35 (ill.), 1. kvartal
 • Dahl, Chrix, Det lange ridt, Bonytt, 1963, nr. 7–8 s. 1–7 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet Oslo, Oslo, 1963, register (ill.), engelsk utg
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 98 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1966, bd. 15, s. 3–4
 • Den konservative studenterforening 1891–1966, Oslo, 1966, s. 165
 • Askeland, J., Matheson, F., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Moen, A., Håkon Stenstadvold, F 15 Kontakt, Moss, 11.1968-01.12.1968, s. 3–4
 • Askeland, J. (Rg), Håkon Stenstadvold, Kunsten idag, 1969, hefte 90 s. 4–25 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 25, 131–32, 249
 • Kunst og Kultur, 1984, s. 108, 113, 117, 119
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 1005–06 (ill.)
 • Durban, A., Et storverk illustrert, Kunst og Kultur, 1973, s. 173–84 (ill.)
 • 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, Landslaget Kunst i Skolen, Oslo, 1975, s. 19 (ill.)
 • Telemark. Bygd og by i Norge, Oslo, 1975, register
 • Johnsrud, E. H., Håkon Stenstadvold, F 15 Kontakt, Moss, 1977, nr. 10, s. 4
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Østby, L., Norsk tegnekunst, Landslaget Kunst i Skolen, Oslo, 1978, s. 38–39, 41 (ill.)
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register
 • Bøyesen, L. Rostrup, Håkon Stenstadvolds akvareller, Nordjyllands Kunstmuseum, Informasjonsavis, Ålborg, 1978, nr. 67 febr.-mars (ill.)
 • Norwegian Pictorial Review, Oslo, 1978, s. 402
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 16
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, s. 74, 83, 85–86, 91, 152, 161, 165, 167, 169–71, 175, 178–80, 196, 205, 211, 226, 228
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 130
 • Akershus. Bygd og by i Norge, Oslo, 1981, register
 • Parmann, ø., Norsk billedvev, Oslo, 1982, s. 9–10, 12, 14, 58, 61–80, 106, 115 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register (ill.)
 • Hafting, G. S., Else Halling-epoken i norsk billedvev, Norsk Husflid, Oslo, 1983, nr. 1, s. 11–14 (ill.)
 • Nordmannsforbundet, Oslo, 1983, nr. 4 (ill.)
 • Nordmannsforbundet, Oslo, 05.10.1984
 • Norske illustrerte bøker 1933–1983, Oslo, 1984, s. 17
 • Norges Jul, Oslo, 1984, (ill.)
 • Haverkamp, F., Kunsten i Norges Rederiforbund, Oslo, 1984, s. 5, 82–83 (ill.)
 • Oslo. Bygd og by i Norge, Oslo, 1984, register
 • Aftenposten, 10.05.1932
 • Dagbladet, 29.09.1934
 • Fredriksstad Blad, 18.12.1936
 • Dagbladet, 19.12.1936
 • Aftenposten, 28.04.1937
 • Sarpen, 28.04.1937
 • Asker og Bærums Budstikke, 17.09.1937
 • Arbeiderbladet, 02.10.1937
 • Tidens Tegn, 06.10.1937
 • Morgenposten, 02.07.1938
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 02.11.1938
 • Sarpen, 03.11.1938
 • Dagbladet, 08.11.1938
 • Aftenposten, 08.11.1938
 • Arbeiderbladet, 08.11.1938
 • Aftenposten, 09.11.1938
 • Morgenposten, 09.11.1938
 • Morgenbladet, 09.11.1938
 • Tidens Tegn, 17.11.1938
 • Arbeiderbladet, 21.11.1938
 • Willoch, S., i Aftenposten, 21.11.1938
 • Bergens Aftenblad, 21.02.1939
 • Adresseavisen, 31.03.1939
 • Aftenposten, 31.03.1939
 • Sarpen, 31.03.1939
 • Dagbladet, 21.04.1939
 • Dagbladet, 22.04.1939
 • Aftenposten, 26.04.1939
 • Tidens Tegn, 27.04.1939
 • Rjukan Dagblad, 18.12.1940
 • Aftenposten, 22.08.1944
 • Nationen, 16.09.1944, (ill.)
 • Nationen, 03.10.1945
 • Sarpen, 24.12.1944
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 08.03.1945
 • Dagbladet, 30.10.1945
 • VG, 31.10.1945
 • Morgenposten, 31.10.1945
 • Morgenbladet, 31.10.1945
 • Friheten, 01.11.1945
 • Morgenbladet, 08.11.1945
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 08.11.1945
 • Smith, V., i Vårt Land, 08.11.1945
 • Arbeiderbladet, 09.11.1945
 • Morgenposten, 10.11.1945
 • Gran, H., i Aftenposten, 16.11.1945
 • Gjengangeren, 24.11.1945
 • Larvik Morgenavis, 19.04.1946
 • Jynge, G., i Friheten, 20.03.1948
 • Vestfold, 27.04.1948
 • Sandefjords Blad, 03.05.1948, (ill.)
 • Berg T., 13.10.1948
 • Morgenavisen, 14.10.1948
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 16.10.1948
 • Glambek, K., i Berg T., 20.10.1948
 • Leivestad, A., i Dagen, 20.10.1948
 • Hardeland, M., i Gula Tidend, 21.10.1948
 • Verdens Gang, 14.11.1949
 • Verdens Gang, 24.08.1950
 • Sarpen, 01.08.1950
 • Morgenbladet, 24.08.1950, (ill.)
 • Holm, A. E., i Aftenposten, 29.08.1950
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 29.08.1950
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 30.08.1950
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 30.08.1950
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 30.08.1950
 • Morgenavisen, 06.09.1950
 • Morgenavisen, 12.09.1950
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 06.09.1950
 • Sarpen, 16.09.1950
 • Grenmar, 29.09.1950
 • Teledølen, 12.10.1950
 • Dagbladet, 17.03.1951
 • Haukebø, G., i Romsdals Folkebl., 05.10.1951
 • Møre Dagblad, 11.10.1951
 • Nidaros, 20.10.1951
 • Nidaros, 01.11.1951
 • Adresseavisen, 30.10.1951
 • Stockholmtidningen, 12.09.1954
 • Svenska Dagbladet, 12.09.1954
 • Dagens Nyheter, Stockholm, 16.09.1954
 • Dagen, Stockholm, 16.09.1954
 • Aftenposten, 23.09.1954
 • Aftenposten, 24.11.1954, (ill.)
 • Morgenbladet, 03.11.1954
 • Dagbladet, 24.11.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 25.11.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 25.11.1954
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 01.12.1954
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 07.12.1954
 • Dagbladet, 03.12.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 03.12.1954
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 04.12.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 09.12.1954
 • Aftenposten, 31.08.1956
 • Riko (Egeland, E.), i Morgenbladet, 01.09.1956, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 08.09.1956
 • Asker og Bærums Budstikke, 07.06.1957, (ill.)
 • Varden og Telemark Arbeiderblad, 16.11.1957
 • Stavanger Aftenblad, 20.11.1957
 • Porsgrunns Dagblad, 23.11.1957, (ill.)
 • Stavangeren, 25.01.1958
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 01.02.1958
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 01.02.1958
 • Nordrå, O., i Morgenbladet, 03.01.1959
 • Asker og Bærums Budstikke, 29.01.1960
 • Tønsbergs Blad, 24.03.1960, (ill.)
 • Nordlandsposten, 01.04.1960
 • Morgenposten, 16.01.1961
 • Morgenposten, 18.01.1961
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 20.01.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 25.01.1961
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 26.01.1961
 • Smaalenenes Amtstidende, 24.04.1961
 • Smaalenenes Amtstidende, 05.12.1962
 • Berlingske Tidende, 01.10.1962, ca.
 • Sarpen, 27.10.1962
 • Sarpen, 29.10.1962
 • Moss Avis, 03.11.1962
 • Moss Avis, 05.11.1962
 • Halden Arbeiderblad, 03.12.1962
 • Aftenposten, 22.02.1963
 • Dagbladet, 22.02.1963, (ill.)
 • Morgenavisen, 23.02.1963
 • Morgenposten, 26.02.1963
 • Ellingsen, S., i Sarpen, 27.02.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.03.1963, (ill.)
 • Asker og Bærums Budstikke, 06.03.1963, (ill.)
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 08.03.1963
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 09.03.1963
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 09.03.1963, (ill.)
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 14.03.1963
 • Fædrelandsvennen, 23.03.1963
 • Christianssands Tidende, 23.03.1963, (ill.)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 19.12.1964
 • Morgenposten, 24.03.1965, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 25.03.1965
 • Verdens Gang, 25.03.1965, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 30.03.1965
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 31.03.1965
 • Verdens Gang, 03.04.1965
 • Hougen, Pål, i Arbeiderbladet, 28.04.1965
 • Morgenbladet, 11.02.1966
 • Berg T., 04.03.1967
 • Morgenposten, 13.02.1968
 • Morgenposten, 14.02.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 14.02.1968
 • Morgenbladet, 14.02.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 16.02.1968
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 19.02.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 20.02.1968
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 22.02.1968
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 22.02.1968
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 23.02.1968
 • Sarpen, 23.02.1968
 • Aftenposten, 22.12.1969
 • Aftenposten, 27.12.1969
 • Morgenposten, 29.12.1969
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 06.02.1970
 • Aftenposten, 03.03.1972
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 15.03.1972
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 15.11.1972, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 15.11.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 30.11.1972
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 01.12.1972
 • Sæther, J., i Morgenbladet, 04.12.1972
 • Morgenavisen, 05.02.1973
 • Morgenavisen, 09.02.1973
 • Morgenavisen, 16.02.1973
 • Dagen, 12.02.1973
 • Adresseavisen, 29.03.1973, (ill.)
 • Hamar Dagblad, 27.08.1973
 • Aftenposten, 16.03.1974, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 21.03.1974
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 27.03.1974, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 28.03.1974
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 29.03.1974
 • Verdens Gang, 13.04.1976, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 04.02.1977, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 09.02.1977
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.02.1977
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 14.02.1977
 • Arbeiderbladet, 16.02.1977
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 16.02.1977, (ill.)
 • Vårt Land, 17.02.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 18.02.1977, (ill.)
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 11.03.1977
 • Egeland, E., i Aftenposten, 29.08.1977, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 29.08.1977
 • Granum, E., i Asker og Bærums Budstikke, 05.09.1977
 • Dagbladet, 06.09.1977
 • Morgenbladet, 21.09.1977
 • Egeland, E., i Aftenposten, 08.10.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 10.10.1977
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 11.10.1977
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.10.1977
 • Aftenposten, 10.01.1978
 • Bingen, A., i Nationen, 22.03.1978
 • Randsborg, E., i A-magasinet, 25.03.1978
 • Skouen, A., i Dagbladet, 04.10.1978
 • Stenseth, B., i Morgenbladet, 01.08.1982
 • Verdens Gang, 25.08.1982, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 25.08.1982
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 01.09.1982, (ill.)
 • Ovrum, R., i Farmand, 04.09.1982, (ill.)
 • Egebakken, E., i Asker og Bærums Budstikke, 15.09.1982, (ill.)
 • Verdens Gang, 17.09.1982
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 17.09.1982, (ill.)
 • Sarpen, 06.10.1984