Faktaboks

Paul Ansteinsson
Ansteensen, Paul
Født
29. juli 1885, Romedal
Død
8. mai 1939, Oslo

I Düsseldorf-tiden utførte A. dekorasjonsarbeider i flere slott og kapeller i Rhindalen, dessuten i det store magasinet Grosch & Greiff i Genève. Ved hjemkomsten behersket han som en av de første norske malerne både fresco- og secco-teknikken og stod godt rustet til å påta seg store oppgaver. Han utførte dekorasjonene i utstillingssalene for Aker og Akershus fylke til Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania, og ble en av våre mest benyttede dekorative kunstnere. Til hans største oppdrag hører utsmykningen av Den norske Amerikalinjes gård (1919) og Den mauriske hall, Hotel Bristol (1920), begge Oslo, samt Cecil restaurant, Malmö (1924), fresco. De to siste viser "eksotisk sammensmeltning av mennesker og dyr i frodig vegetasjon". Videre utførte han dekorasjoner til Colosseum kino (1927) og en lang rekke andre kinoer rundt om i landet.

Foruten dekorative arbeider i olje, fresco og kasein tegnet A. utkast til vev, broderi og batikk. Han var også kjent for sine malte serveringsbrett.

Som staffelimaler debuterte han på Høstutst. 1915. Han utførte et stort antall realistisk oppfattede landskaper (motiver fra blant annet Setesdal, Vestlandet og Nordland), dyre- og figurbilder i olje, akvarell, gouache, tegning, radering og tresnitt. A. var også en dyktig portrettmaler.

Men det var først og fremst som dekorativ kunstner A. vant seg et navn. Hans romantiske sinnelag og rike fantasi kom overbevisende til uttrykk i motiver fra Bibelen, fra sagn og folkeviser. Hans beste dekorative arbeider er sikkert stilisert, preget av streng linjeføring og douce, sart klingende farger.

A. var en usedvanlig allsidig og kultivert kunstner med en utpreget formell evne.

Etter å ha virket som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole fra 1920 ble A. i 1928 utnevnt til overlærer i 1. ornamentklasse. Her virket han til sin død. Ved sin dyktighet, påpasselighet og sitt fine, hensynsfulle vesen ble han en av skolens mest avholdte lærere.

Familierelasjoner

Sønn av

 • John Ansteensen, kontorsjef, gårdbruker, kjøpmann (1857 - 1929)
 • Kirsti Hval (1857 - 1919)

Gift med

 • Gerda Ansteinsson, kunsthåndverker

Utdannelse

 • A. gikk en tid i malerlære på Hamar før han ble elev av dekorasjonsmaleren Arne Fladager i Oslo
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole)
 • svenneprøven i 1905
 • studier i Paris noen år fra 1906
 • deretter Düsseldorf til 1913

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens håndverkerstipend
 • Houens legat 1906
 • Studiereiser til Sverige og Danmark

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) 1928–39

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Foruten de tidligere nevnte dekorative arbeider utførte A. dekorasjoner til kinoer i Skien, Larvik, Sarpsborg, Trondheim, Ålesund med flere
 • Festiviteten, Hamar
 • Victoria Hotel, Lillehammer
 • Austad gård, Drammen (1920)
 • Møllhausens gård, Oslo 1928
 • Messehakler bl.a. til Ris kirke (1932)
 • Sammen med hustruen: Oslo Gullsmedlaugs fane (1929)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med radering
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Bodø Kunstforening Faste Galleri

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1931
 • Oslo Kunstforening, 1937
 • Oslo Kunstforening, 1940
 • Christianssand Kunstforening, 1940
 • Christianssand Kunstforening, 1947

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1915-1916
 • Høstutst., 1933
 • Høstutst., 1937-1939
 • Form og Farve, Tivolihaven, Oslo, 1924
 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1926
 • Den norske grafikkutst., Roma, 1937

Litteratur

 • Arbeiderbladet, 15.09.1916, (ill.)
 • Haug, K., Aftenposten, 17.09.1916
 • Jappe Nilssen, Dagbladet, 18.09.1916
 • Morgenbladet, 28.09.1916
 • Sinding, S., T.Tegn, 30.09.1916
 • Arbeiderbladet, 06.05.1917, (ill.)
 • T.Tegn, 06.05.1917, (ill.)
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 174, 178 (ill.)
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 63 (ill.)
 • Byggekunst, 1923, s. 123–24
 • Byggekunst, 1924, s. 76, 80
 • Byggekunst, 1928, s. 40, 72
 • Byggekunst, 1932, s. 89 (ill.)
 • Arbeiderbladet, 13.12.1924, (ill.)
 • Nygård Nilssen, A., Moderne norsk veggmaleri, Oslo, 1928, s. 123–124
 • Gullsmedkunst, 1929, s. 162
 • Gullsmedkunst, 1939, s. 79
 • Arbeiderbladet, 15.01.1930
 • Den Norske Husflidsforening gjennem 40 år 1891–1931, Oslo, 1931, s. 62 (ill.)
 • Oslo Nyheds- og Avertissements Blad, 29.07.1935
 • K. og K., 1937, s. 206
 • K. og K., 1940, s. 204
 • Morgenposten, 10.05.1939
 • Paul Ansteinsson, katalog minneutst., Oslo Kunstforening, 02.1940, (7 ill.)
 • Willoch, S., Aftenposten, 05.02.1940, (aftennr.)
 • Sinding Larsen, Kr., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 101
 • Christianssand Tidende, 15.02.1947
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register s. 632
 • Coldevin, A., Sarpsborg gjennom hundre år 1839–1939, Oslo, 1950, register s. 556 og 603
 • Bonytt, 1951, s. 152

Arkivalia

 • Gaustad, R., Foreningen Brukskunst 1918–30, program, utstilling og kritikk, 1975