K. var i 4 år assistent ved arkitektkontor i London, fra 1909 assistent ved arkitekt Jens Z. M. Kiellands kontor. Han etablerte seg som privatpraktiserende arkitekt i 1910 i Bergen sammen med Fredrik Arnesen under navnet Arnesen og Darre Kaarbø. Alle arbeider er utført felles under dette navn. Se Fredrik Arnesen.