Etter studier hos Hans Gude i Düsseldorf oppholdt T. seg flere år i München. I denne perioden drog han på studiereise til Italia, dit han også senere vendte tilbake. T. var først og fremst landskapsmaler og holdt hele sitt liv fast ved Düsseldorf-skolens romantiske oppfatning. Etter sitt lange utenlandsopphold, med motiver ofte hentet fra Bayern og Italia, ble han en skildrer av hjemlandets, særlig Østlandets, natur. Han malte også en rekke bilder fra vestnorske fjorder og fra kysten med båter og hus. T. var en produktiv kunstner med en sterk posisjon hos det store publikum. Arbeidene kan, med sin nitide utførelse, ha en noe konvensjonell karakter. Men enkelte mindre studier eier et mer personlig preg. I tillegg til sin lange lærergjerning ved Tegneskolen drev T. egen tegne- og malerskole og vikarierte en tid ved Eckersbergs malerskole.