Faktaboks

Peder Cappelen Thurmann
Thurmann, Peder Cappelen
Født
18. mars 1839, Halden
Død
21. mai 1919, Kristiania

Etter studier hos Hans Gude i Düsseldorf oppholdt T. seg flere år i München. I denne perioden drog han på studiereise til Italia, dit han også senere vendte tilbake. T. var først og fremst landskapsmaler og holdt hele sitt liv fast ved Düsseldorf-skolens romantiske oppfatning. Etter sitt lange utenlandsopphold, med motiver ofte hentet fra Bayern og Italia, ble han en skildrer av hjemlandets, særlig Østlandets, natur. Han malte også en rekke bilder fra vestnorske fjorder og fra kysten med båter og hus. T. var en produktiv kunstner med en sterk posisjon hos det store publikum. Arbeidene kan, med sin nitide utførelse, ha en noe konvensjonell karakter. Men enkelte mindre studier eier et mer personlig preg. I tillegg til sin lange lærergjerning ved Tegneskolen drev T. egen tegne- og malerskole og vikarierte en tid ved Eckersbergs malerskole.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ottilia Christine Ottesen
 • Carl Fredrik Thurmann, sogneprest

Gift med

 • Anna Maria Catharina Enzinger

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole, antagelig under Joachim Frich, 1854
 • elev av Hans Gude, Düsseldorf 1857-59
 • senere studier i München

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tegneskolens reisestipend 1888, -89/90, -93/94
 • Studieopphold i Tyskland 1857-67 med studiereise til Italia
 • antagelig studiereiser til Italia og Østerrike 1870-årene
 • Danmark 1888 og ca. 1894
 • Tyskland ca. 1890

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i frihåndstegning Den kgl. Tegneskole fra 1869, overlærer 1884-1912
 • vikar for Morten Müller ved Eckersbergs malerskole, Kristiania 1873-75
 • Suppleant Christiania Kunstforenings utst.s-komité 1883

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
 • Drammens Mus
 • Elverum Kunstgalleri
 • Skagens Museum

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1939

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1884
 • Høstutstillingen, 1895
 • Charlottenborgudstillingen, 1861
 • Nordisk industri- og kunstutst., 1872
 • Verdensutst., 1873
 • Verdensutst., 1876
 • Den retrospektive utst., 1904
 • Jubileumsutst., 1911
 • Jubileumsutst., 1936
 • J. W. Cappelens utst. av Christiania-billeder, 1932
 • Høstutstillingen gjennem 25 år, 1932

Litteratur

 • Familien Thurmann, samlet, 1866, s. 16
 • Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, 1879, bd. 2, s. 80
 • Bergens Kunstforening i femti aar, 1888, s. 24, 72
 • Folkebl., 1898, s. 140
 • Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, 1936, register
 • i Peder Cappelen Thurmann, 1939, (ill.), katalog Oslo Kunstforening
 • Norges billedkunst, 1951, bd. 1, s. 116
 • Drammens Kunstforening 1867-1967, 1967, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 136, 253
 • Tegneskolen gjennom 150 år, 1971, s. 232, 263
 • Hans Heyerdahl, 1981, s. 7-8, katalog Modums Blaafarveværk
 • Aftenposten, 19.04.1939, (ill.)
 • i Morgenposten, 20.04.1939
 • i Morgenbladet, 24.04.1939
 • i Aftenposten, 29.04.1939
 • i Dagbladet, 29.04.1939
 • i Tidens Tegn, 27.04.1939
 • i Arbeiderbladet, 02.05.1939