På kollektivutstillinger i Norge har D.s bilder pekt seg ut ved sin nære tilknytning til avantgardekunsten i Europa og USA. Ofte har de vært utført i samsvar med op-kunsten, men D. har også malt i et mer spontant formspråk. Joseph Beuys' kunst og filosofi, som for en del ligger til grunn for conceptkunsten, har hatt vesentlig betydning for D.s holdning.