Faktaboks

Arent Greve
Født
18. oktober 1733, Bergen
Død
20. desember 1808, gården Aastvedt i Fana

Etter vandreårene slo G. seg ned i Bergen. I 1774 tok han borgerskap som gullsmed. G. hadde en omfattende virksomhet. Han modellerte, pousserte i voks, stakk signeter, tegnet og malte. Som en av de første i Norge laget han miniatyrportretter. I tegninger og akvareller skildrer han insekter og blomster på en inngående måte. Beskrivelsen og ikke den kunstneriske fortolkning er hovedsaken for ham i disse arbeidene. Fra gullsmedfaget bringer han med seg sansen for det minutiøse og sirlige. Han har en presis, men noe pregløs strek. Han har også tegnet figurgrupper i en klassiserende stil. I samtiden ble han høyt skattet som blomstermaler. 1797 kjøpte G. gården Aastvedt, der han hadde en stor naturaliesamling, som nå finnes i Bergens museum Hans opptegnelser befinner seg i Bergen offentlige bibliotek.

Familierelasjoner

Gift med

 • Bergen med Bredal Ceselia (1749 - 1784)

Utdannelse

 • Utdannet som gullsmed hos hoffjuveler Fabricius i København fra 1753

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Etter at læretiden var over foretok G. lengre reiser i Europa, først fra København til Hamburg, videre gjennom Tyskland til Frankrike og Italia. Han tilbrakte i alt 11 år på reisefot

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergens museum
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen

Litteratur

 • Minerva 4, København, 1800, s. 290
 • Weinwich Kunsthistorie, København, 1811, s. 220–228
 • Weinwich Kunstnerleksikon, København, 1829, s. 72
 • C. Pavel, Pavels Dagbøker 1817-1822, Christiania, u.å., bd. 2, s. 229
 • L. Sagen, H. Foss, Bergens beskrivelse, Bergen, 1824, s. 671
 • S.O. Wolff, Samlede Poetiske Forsøg, Christiania, 1833, s. 166
 • J. Bøgh, Bergens Kunstforening, Bergen, 1888, s. 6
 • A. M. Wiesener, Det nyttige Selskap, Bergen, u.å., s. 12, 13
 • Weilbach, København, 1896, bd. 1
 • A.M. Wiesener, Katalog over Bergen museum, Bergen museum årbok 1913
 • C.W. Schnitler, Malerkunsten i Norge i det 18 årh., (Kristiania, 1920, s. 98 (ill.)
 • Norsk Kunsthistorie, (Kristiania, 1925, bd. 2, s. 191, 199-200 (ill)
 • O. Ingstad, Slekten Greve, Bergen, 1943
 • Norsk Slektshistorisk tidsskrift, 1958, bd. 16, s. 174, bd. 20, s. 248

Arkivalia

 • Hans opptegnelser finnes i Bergen offentlige bibliotek

Faktaboks

Arent Greve