Etter vandreårene slo G. seg ned i Bergen. I 1774 tok han borgerskap som gullsmed. G. hadde en omfattende virksomhet. Han modellerte, pousserte i voks, stakk signeter, tegnet og malte. Som en av de første i Norge laget han miniatyrportretter. I tegninger og akvareller skildrer han insekter og blomster på en inngående måte. Beskrivelsen og ikke den kunstneriske fortolkning er hovedsaken for ham i disse arbeidene. Fra gullsmedfaget bringer han med seg sansen for det minutiøse og sirlige. Han har en presis, men noe pregløs strek. Han har også tegnet figurgrupper i en klassiserende stil. I samtiden ble han høyt skattet som blomstermaler. 1797 kjøpte G. gården Aastvedt, der han hadde en stor naturaliesamling, som nå finnes i Bergens museum Hans opptegnelser befinner seg i Bergen offentlige bibliotek.