K. var ansatt som assistent hos arkitekt Knut Knutsen i 1946, en kort periode var han ved bygningsteknisk kontor, Samferdselsdepartementet og fra 1947 som assistent hos arkitektene Jens Selmer og Preben Krag. K. opprettet egen praksis i 1952, og fra 1956 hadde han professorat i byggekunst III ved Norges Tekniske Høyskole.