R. fikk sin første utdannelse i fødebyen Karlsruhe hos Paul Borgmann. Etter et halvt års videre studier ved kunstakademiet i Berlin under Karl Gussow drog hun til Paris i 1886. På veien dit besøkte hun Maulbronn-klosteret i Württemberg, hvor hun traff den norske maleren Olav R. I ham møtte R. en kollega som arbeidet med de samme motiver, portrett- og genremaleri, og i noenlunde samme stil som hennes lærer i Berlin, Karl Gussow. R drog videre til Paris hvor hun i to år var elev av den konservative Salon-maleren Luc Olivier Merson, som stort sett malte innenfor klassiske mytologiske temaer i typisk idealiserende Salon-stil. Imidlertid holdt R. kontakten med Olav R. ved like og i 1887 foretok hun en studiereise til Norge. Olav R. preget også sterkt hennes videre kunstneriske utvikling. I 1893 giftet de seg i Leikanger, hvor de oppholdt seg et par år før de flyttet til Bergen. Her ble R. boende resten av sitt liv, bortsett fra elleve år i Strandebarm (1947-58). I Bergen utgjorde R. et fargerikt incitament i byens kunstnerliv. Hun malte for det meste portretter i en stil som ligger meget nær ektemannens.