S. laget i 1930-årene en rekke lett karikerende akvareller og tegninger og ironiserende grafiske motiver. Hun deltok siste gang på Vestlandsutstillingen i 1939 med tegningen Tysk kultur anno 1938. Tegningen ble fjernet første dag etter påtrykk fra den tyske konsul, og saken vakte stor oppmerksomhet i pressen. En del av hennes etterlatte tegninger henger i Telegrafbygningen i Bergen, hvor hun hadde sitt daglige virke. S. arbeidet også med emaljemaling og har laget utkast til keramikk for Graveren Teglverk i Sandnes.