Faktaboks

Astri Welhaven Heiberg
Welhaven, Astri
Født
14. desember 1881, Kristiania
Død
26. mai 1967, Oslo

H. fikk i fem år undervisning hos Harriet Backer som var søster av hennes mor, maleren Margrethe Backer Welhaven. Hun var også elev av Per Deberitz. Etter debuten på Høstutstillingen i 1912 ble det snart stilt store forventninger til henne. Sitt virkelige gjennombrudd fikk hun med separatutstillingen hos Blomqvists Kunsthandel i 1919 hvor Nasjonalgalleriet kjøpte det uttrykksfulle, stramt komponerte Våraften i Asker, holdt i en dempet, grålig koloritt. Bildet, som kanskje er det beste i hennes produksjon, er på høyde med det beste av det som ble skapt av norsk landskapskunst på den tiden. Samme år oppnådde hun også å bli innkjøpt til Nasjonalgalleriet med det mettete, kjølig grønne I haven. Begge eier en nesten maskulin uttrykkskraft som var karakteristisk for henne i denne perioden. Hennes hovedmotiv var frodige sommerlandskaper, i tidlige år ofte med grupper av nakne kvinnefigurer plassert i naturen. I disse bildene merkes en klar innflytelse fra Cézanne. Påvirkninger fra hennes lærer Per Deberitz kan også ofte spores.

I sine senere år stilte H. lite ut. Hun ble tidlig opptatt av portrettmaleriet. Etter hvert ble hun en av de mest benyttete portrettmalere i sin generasjon. Spesielt kan fremheves det tidlige Gammel dame i sort (1915, Bergen Billedgalleri) og portrettene av Kristian Fredrik Grøn (1927), Randi Blehr (1928) og Anna Welle Grue (1935). I disse maktet hun å forene modellens karakter med et sikkert kunstnerisk uttrykk.

Familierelasjoner

Datter av

Gift med

 • 1907 med Christen Fritzner Heiberg, arkitekt

Utdannelse

 • Elev av Harriet Backer 1902–07 og av Per Deberitz

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1916 og -17
 • Studiereiser til Paris 1923 og Italia 1925

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstnerinners Forbund

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portretter, alle i olje: H.M. Kong Haakon 7. Risør rådhus (1949)
 • H.K.H. Kronprinsesse Märtha Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo (1947)
 • H.K.H. Prinsesse Ragnhild Det Kgl. Slott, Oslo (1935)
 • H.K.H. Prinsesse Astrid Det Kgl. Slott, Oslo (1935)
 • D.K.H. Prinsesse Ragnhild, Prinsesse Astrid og Prins Harald Det Kgl. Slott, Oslo (1947)
 • Statsminister Otto Blehr Statsministerens kontor, Oslo (1928)
 • Vilhelm Krag Nationaltheatret, Oslo (1921)
 • Nini Roll Anker Den norske Forfatterforening, Oslo (1922)
 • Direktør Axel Hagbarth Lindboe Gaustad sykehus, Oslo (1926)
 • Overlege Kristian Fredrik Grøn Ullevål sykehus, Oslo (1927)
 • Randi Blehr Norsk Kvinnesaksforening, Oslo (1928)
 • Roald Amundsen Oslo sjømannsskole (1929)
 • Nordahl Grieg Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (1930?)
 • Johan Martin Boyesen Oslo Militære Samfund (1933)
 • Anna Welle Grue Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo (1935)
 • Rektor Hans Thure Smith Eitrem Haugesund videregående skole (1938)
 • Johan Svendsen Kunstnernes restaurant Blom, Oslo (1940)
 • Fabrikkeier Helly Hansen Moss og Oplands Bank (1941)
 • Skuespilleren Carl Struve Nationaltheatret, Oslo (1946)
 • Direktør Ole Johan Brunæs Oslo Håndverks- og Industriforening (1947?)
 • Oberstløytnant Fredrik Jakob Bølling KNA, Oslo (1949)
 • Generalmajor Carl Gustav Fleischer Trondheim katedralskole (1948)
 • Kaptein Sverre Røvig Oslo sjømannsskole (1948)
 • Professor Kristian Emil Schreiner Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo (1949)
 • Direktør Eilif Hvide Bang Industriforbundet, Oslo (1950)
 • Redaktør Olaf Riisøen Haugesunds Avis (1950)
 • Generaldirektør Bjarne Eriksen Norsk Hydro, Oslo (1956)
 • Dr.med. Johannes Heimbeck Røde Kors klinikk, Oslo (1960)
 • Sorenskriver, ordfører Riulf Erlandsen Formannskapsalen, Tønsberg rådhus (1962)
 • Assessor Hans Bang, Oslo Sparebank
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Oslo Bymuseum
 • Christianssands Faste Galleri

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1919
 • 1925
 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1979

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1912
 • Høstutstillingen, Oslo, 1914-1917
 • Høstutstillingen, Oslo, 1919-1921
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930-1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1934
 • Høstutstillingen, Oslo, 1936-1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1939-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1961
 • Den norske udst., København, 1915
 • San Francisco utst., 1915
 • Norsk målarkonst, Göteborg, 1915
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1915
 • Nordisk konst, Göteborg, 1923
 • Exhibition of Norwegian Art, The Society of British Artists' Galleri, London, 1928
 • Ausstellung Norwegischer Kunst, Kiel, 1929
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Bildende Kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Den norske utst., Riga, 1934
 • Norsk kunst idag, Bergens Kunstforenings jub.utst., 1939
 • International Women Painters, New York, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Contemporary European Women Painters, London, 1947
 • 5 Asker-malerinner, Asker Kunstforening, 1977

Portretter

 • Maleri utført av Lul Krag (1918) utstilt på Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening januar 1946, katalog nr. 38
 • Tegning gjengitt i Verdens Gang 18.3.1919

Litteratur

 • Thiis, J., i Nordisk Kunst i dag, (Kristiania, 1923, s. 91–93 (ill.)
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register(ill.)
 • Koht, H., Våre høvdinger, Trondheim, 1929, bd. 2, ved s. 242 (ill.)
 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, s. 26, s. 131–132
 • Norem, J., Kunstværker i Christianssands Kunstforenings faste galleri, Kristiansand, 1936, s. 43 (ill.) 44
 • Keilhau, W. H., Det norske folks liv og historie i vår egen tid, Oslo, 1938, s. 343 (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1942, bd. 35, s. 355
 • Østby, L., I Lexov, E., Mellomkrigstid, Norges kunst, Oslo, 1942, s. 345
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 89 (ill.)
 • Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register (ill.)
 • Rønneberg, A., Nationaltheatret gjennom femti år, Oslo, 1949, s. 40 (ill.), s. 217 (ill.)
 • Egeland, K., Nordahl Grieg, Oslo, 1953, (frontbilde)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2 s. 76
 • Flønes, O, Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 96, 118 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Olsen, K Anker, Norsk Hydro gjennom 50 år. Et eventyr fra realitetenes verden 1905–1955, Oslo, 1955, ved s. 600 (ill.)
 • Oslo Sparebanks portrettgalleri, utg. av Oslo Sparebank, Oslo, 1965, ved s. 134 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 88, 206
 • Akershus, Bygd og by i Norge, Oslo, 1981, register (ill.)
 • Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 10, s. 683
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 193
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 565
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 181–82, 185 (ill.)
 • Nilsen, Karl, Blant kunstnere i det gamle Asker, Asker, 1979, s. 123–26 (ill.)
 • katalogminneutst. Oslo Kunstforening, 1979, (ill.)
 • Bang, C., i Morgenbladet, 19.10.1912
 • Bang, C., i Morgenbladet, 06.10.1914
 • Tidens Tegn, 07.10.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 16.10.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 16.10.1914
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 28.10.1914
 • Aftenposten, 01.11.1914, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.11.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 05.11.1914
 • Bang, C., i Morgenbladet, 17.04.1915
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 18.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 15.06.1915
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 20.06.1915
 • Bang, C., i Morgenbladet, 05.10.1915
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 10.10.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1915
 • Gauguin, Pola, i Ukens Revy, 15.10.1915, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 03.10.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.10.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 15.10.1917
 • Greiff, O., i Urd, Oslo, 1919, s.187 (ill.)
 • Verdens Gang, 18.03.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 20.03.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 20.03.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 23.03.1919
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 24.03.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.10.1919
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 11.10.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 16.10.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.10.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.12.1925
 • Langaard, J. H., i Tidens Tegn, 09.12.1925
 • Tidens Tegn, 15.03.1928, (ill.)
 • Oslo Aftenavis, 25.09.1928, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 05.09.1932
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1935, hefte 12, s. 16, 17 (ill.)
 • Urd, Oslo, 1935, hefte 44, (omslag)
 • Tidens Tegn, 07.09.1940, (ill.)
 • Aftenposten, 26.09.1940, (ill.)
 • Moss Avis, 14.02.1941, (ill.)
 • Greve, E., i Dagbladet, 07.06.1947
 • Morgenbladet, 02.09.1947, (ill.)
 • Morgenposten, 13.11.1947, (ill.)
 • Morgenbladet, 24.04.1948, (ill.)
 • Aftenposten, 09.10.1948, (ill.)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 24.01.1949, (ill.)
 • Aftenposten, 09.05.1950, (ill.)
 • Morgenbladet, 26.05.1950, (ill.)
 • Aftenposten, 24.02.1951, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 04.12.1962, (ill.)
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 29.05.1967
 • Aftenposten, 06.10.1967, (ill.)
 • Aftenposten, 05.06.1979, (ill.)
 • Nilsen, Karl, i Asker og Bærums Budstikke, 06.06.1979, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 12.06.1979, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 14.06.1979, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 15.06.1979
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 18.06.1979

Faktaboks

Astri Welhaven Heiberg