Faktaboks

Mary Archer Heggen
Født
29. februar 1872, Larvik
Død
9. mars 1966, Oslo

H. begynte å male 55 år gammel. Hun tilbrakte årene 1926–31 i Paris og gikk en tid på Det skandinaviske kunstakademi hos Otte Sköld. De av hennes kunstnervenner som hjalp henne med korrektur, fulgte alle det prinsipp at hun, fordi hun var begynt i fremskreden alder, skulle få utvikle seg mest mulig selvstendig og bevare sin egenart. Til en viss grad tok hun lærdom av fransk kunst og hun vek ikke tilbake for å eksperimentere. Flere av hennes tidlige arbeider har pointillistiske og kubistiske trekk. Komposisjon og farge var det viktigste for henne. Dybden i bildene er skapt ved luftperspektiv. Hennes bilder kan ha en poetisk stemning. Fargene er gjerne bleke og skjære som i Interiør (1948, Nasjonalgalleriet, Oslo). H.s motivkrets omfatter portretter, interiører, aktstudier og landskapsbilder fra Norge, Egypt, Frankrike og Italia. Blant hennes mange bilder med motiv fra fjellet kan nevnes Sølen fra Mistervolden (1944–45, gjengitt i Kunst og Kultur 1953 s. 147) og Høyfjell (gjengitt i Kunst og Kultur 1967 s. 175). Blant portrettene kan nevnes den svenske billedhuggeren Astrid Noack (1926–28, gjengitt i Kunst og Kultur 1953 s. 144).

Det har vært fremholdt at H. i sin portrettkunst ikke gikk inn for å tolke modellenes personlighet, men at hun brukte dem som motiv i fargenes tjeneste. Det syns imidlertid som om hennes arbeid med det rent maleriske foruten et harmonisk fargespill også fanger inn modellens fysiognomi.

Familierelasjoner

Datter av

 • Colin Archer, skipskonstruktør (1832 - 1921)
 • Karen Sophie Wiborg (1838 - 1908)

Gift med

 • 1927 med Halvard Heggen

Utdannelse

 • Korrektur Henrik Sørensen, Oslo under 1. verdenskrig
 • hospitant Det skandinaviske kunstakademi, Paris under Otte Sköld 1926–27
 • korrektur av Georg Jacobsen, Paris
 • Jean Heiberg, Oslo etter 1940

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Egypt til 1914 og 1922–26
 • Paris 1926–31

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1934
 • Høstutstillingen, Oslo, 1938-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1947-1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1960
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Norske malerinners utst., London, 1935
 • Norske malerinners utst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1935
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • 11 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1949
 • Utstillingsrevy 1930-50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk Nutidskonst, Stockholm, 1951

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1935
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Drammens Kunstforening, 1946
 • Larvik Kunstforening, 1946
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Minneutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1967

Litteratur

 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 202–03
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 88 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 95, 123 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd.2 s. 296
 • Refsum, T., Mary Archer Heggen, Kunst og Kultur, 1953, s. 143–48 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 111, 148–149
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd.8, sp. 761
 • Kunst og Kultur register 1910–1967, Oslo, 1971, s. 88, 205
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd.5, s. 564
 • Dagbladet, 01.03.1946, (ill.)
 • Morgenposten, 02.03.1946, (ill.)
 • Moss Johnsen, B., i Morgenp., 08.03.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 11.03.1946
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 12.03.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 14.03.1946
 • Langeland, A. St., i Nybrott, 13.04.1946
 • Dagbladet, 27.01.1953, (ill.)
 • Verdens Gang, 29.01.1953, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 02.02.1953
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 03.02.1953
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 04.02.1953
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 04.02.1953
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.02.1953
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.02.1953, (ill.)
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 09.02.1953
 • Nationen, 23.01.1967, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 27.01.1967
 • Durban, A., i Morgenposten, 30.01.1967
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 03.02.1967

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets Dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Mary Archer Heggen