Ø. malte tidlig i 1950-årene nyromantiske landskapsbilder, gjerne med personer og dyr. Figurene er fremstilt noe kantete og idealiserende og kan plasseres inn i etterkrigstidens lett abstraherte uttrykksform. Hesten er for Ø. her et viktig billedelement. Den er alltid elegant og symboliserer flukt og bevegelse. Ø. satt i tysk fangenskap i Buchenwald i 1944 og flere av hans tidlige arbeider skildrer krigens redsler. Avstand fra all form for krig og fysisk vold kommer særlig til uttrykk i de halv-ekspressive arbeidene Vår i Vietnam (1952) og Napalmbomben (1952). På det formale plan minner disse bildene om Arne Ekelands kunst fra ca. 1940. Rundt 1960 malte Ø. en rekke vitalistiske bilder av nakne mennesker og dyr ute i naturen. Disse bildene er i første rekke dekorative. Enkelte kan imidlertid være innadvendte og psykologiserende som f.eks. Ung pike (1958). I hovedverket På atelieret (1960) kombineres både det utadvendte og det innadvendte, med bildene i bildet som en naturlig del av den stramme komposisjonen. Ø. har også laget flere religiøse komposisjoner hvor særlig skissene til dekorasjonene i Slagen kirke utmerker seg. Midt i 1960-årene malte han flere litterært fortellende bilder fra Anne Franks liv. Ø. veksler i hele sin produksjon mellom figurbilder og landskapsskildringer, Han har dessuten malt en rekke portretter. Figurkomposisjonene blir etter hvert sterkt fabulerende og koloritten spiller en stadig større rolle. I landskapsbildene maler Ø. ofte motiv fra Hvaler, Holmsbu og Arabygdi. Disse bildene er stemningsfulle og gjennomgående summariske og spontane. De er malt med kraftige markerte penselstrøk, fargene er gjerne intense og bildene er stramme i komposisjonen.