K. flyttet i 1923 fra Sovjetsamveldet til sin far som bodde i Oslo. Han utdannet seg først som bokkunstner og reklametegner, gikk så over til maling, men skulle aldri få innfridd de forventninger man kunne stille til ham. På grunn av illegal virksomhet ble han skutt av tyskerne, bare 30 år gammel. I hans bilder kan man spore innflytelse både fra faren og fra Axel Revold. K. malte figurbilder og akter i en halvkubistisk stil. Landskaper samt gateinteriører og bypartier fra Oslo, Paris og Roma skildret han i en mer ekspressiv uttrykksform med raske strøk og konturer trukket opp med bred pensel. Koloristisk viste han en forkjærlighet for gråskalaen og for jordfargene.