Faktaboks

Alfredo Andersen
Andersen, Alfred Emil
Født
3. november 1860, Kristiansand
Død
10. august 1935, Curitiba, Brasil

Forfatteren Knut Hamsun, 1891. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

A. begynte sin kunstneriske utdannelse som elev av teatermaleren Wilhelm von Krogh i Kristiania i 1877. I 1879 reiste han til København, der han ved siden av å studere på kunstakademiet var tegnelærer ved Theilmanns Borgerskole og Nørrebros Latin- og Realskole. Noen måneder i 1883 var A. bosatt i Kristiania, der han malte portretter på bestilling. Han reiste imidlertid snart tilbake til sin hjemby, fordi han syntes kunstnerlivet i Kristiania var preget av smålighet og manglende samhold. I Kristiansand ble A. en av de ledende i en aktiv krets av kunstnere og politikere. Han var med på å danne et dramatisk selskap, og deltok i politikken som medarbeider i det radikale blad Stiftsavisen, redigert av J.G. Løvland. For dette blad skrev han også kunstanmeldelser. A. medvirket til å få Løvland inn på tinget 1882. I 1884 hadde han sin debututstilling i Kristiania. Under sitt opphold i Kristiansand hadde han en del elever bl.a. Thomas og Vilhelm Krag. Samtidig var A. selv elev av Olaf Isaachsen, som også ble hans gode venn. I 1887 malte A. hans portrett (Christianssands Billedgalleri). Dette året foretok de sammen en reise til Setesdal, der A. malte interiører, sterkt påvirket av Olaf Isaachsen. Samme år malte han også det store Garveriet (Christianssands Billedgalleri). Det er et utpreget realistisk bilde, rikt på detaljer og med stor vekt på det stofflige. I 1889 hadde A. et kort opphold i Paris. Her malte han bl.a. Maaneskindsbilled paa Havet som ble solgt til Oscar 2. A. vendte tilbake til Norge for å utføre en del portretter han hadde fått bestilling på i Kristiania. Tilbake i Kristiansand reiste han igjen med Olaf Isaachsen til Setesdal. Da Knut Hamsun på en foredragsturné rundt kysten oppholdt seg i Kristiansand i mars 1891 malte A. hans portrett (Nasjonalgalleriet, Oslo). Bildet har god portrettlikhet og er et solid, nøkternt arbeide. Figuroppstillingen er ikke uten likhet med Eilif Peterssens portrett av Kalle Løchen, malt 1886. Sent på høsten 1891 drog A. ut på en lengre studiereise, som for første gang brakte ham til Brasil. I Nord-Brasil malte han det fargerike bildet Fort Capedello som ved en privat innsamling ble forært guvernøren av staten Parahyba. Maleriet er et av de bilder som er best kjent i Brasil. Etter tilbakekomsten til Europa besøkte A. Nederland og senere England, som han mente var det beste sted for å lære portrettkunst. Fra England drog han igjen sørover til Brasil. På grunn av et skipsforlis utenfor kysten av Paraná slo han seg ned i havnebyen Paranagua, der han ble boende i ca. 5 år. Senere, omkring 1902, flyttet han til Curitiba, hovedstaden i Paraná. Her ble han boende til sin død, bortsett fra året 1927–28, som han tilbrakte hjemme i Norge hos sin tidligere elev Vilhem Krag. Det var særlig det fargerike folkelivet i Paraná og de fremmedartede mennesketypene som appellerte til kunstneren, og som han malte utallige bilder av. I sine beste malerier har A. evnet å finne fram til de karakteristiske trekk ved modellen. Fargene er gjerne moderate, ofte med et enstonig, brunlig helhetspreg.

Manglende kunstforståelse gjorde at A. fikk dårlig betalt for sine bilder. A. har hatt en uvurderlig betydning for Paranás kunst- og kulturliv. Bl.a. opprettet han en malerskole som han fikk statsstøtte til. Skolen ble den første av sitt slag i landet, og A. fikk tittelen professor. I forbindelse med sin 70-års dag ble han i 1931 utnevnt til æresborger av Curitiba, den eneste utlending som har fått denne utmerkelse i Brasil. Tidsskrifter og aviser var fulle av lovord om hans innsats for kunstforståelse og kulturlivet i Paraná. Da A. døde ble han begravd på statens bekostning, og Brasils president holdt tale ved hans grav. I Curitiba er en gate og et kunstmuseum oppkalt etter ham.

A. signerte ofte sine malerier Andersen-Sand etter sin fødeby.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Tobias, skipskaptein
 • Hanne Karine Andersen

Utdannelse

 • A. fikk i 14-års alderen tegneundervisning på Tostrups Tegneskole i Kristiansand
 • elev av teatermaleren Wilhelm von Krogh i Kristiania (1877-1924) 1877–78
 • elev av teatermaleren Carl F. Andersen og Johan Frederik Nikolai Vermehren på kunstak. i København 1879–83
 • elev av Olaf Isaachsen og landskapsmaleren Johan Nielsen i Kristiansand 1884–86

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1878. Studiereise med Olaf Isaachsen til Setesdal i 1887
 • Paris 1889
 • studiereise til Setesdalen med Olaf Isaachsen i 1890
 • lengre studiereise fra England til Nord-Brasil, De vestindiske øyer, Mexico og tilbake til England 1891
 • forsommeren 1892 drog han videre til Nederland, der han studerte kunstsamlingene i Haag, Rotterdam, Amsterdam og Haarlem
 • høsten 1892 reiste han igjen fra England til Paranagua, havnebyen i staten Paraná (Brasil)

Priser, premier og utmerkelser

 • A. fikk to gullmedaljer i Curitiba 1903

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oscar 2. samling
 • Zollamt, Paranagua
 • Santa Casa di Misericordie, Frimurerlogen, Perseveranza, Rio de Janeiro
 • Museu Casa de Alfredo Andersen, Curitiba
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Billedgalleri
 • Pinakotheket, Curitiba
 • Munizipalgalleri, Paranagua
 • Museu, São Paulo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1884-1891
 • Nordisk industri-, landbrugs- og kunstudstilling, Charl.borg, København, 1888

Separatutstillinger

 • Kristiania, 1884
 • Curitiba, Paraná, 1902
 • Rio de Janeiro
 • São Paulo
 • Oslo Kunstforening, 1941
 • Christianssandsbilder, Christianssands Kunstforening, 1941

Portretter

 • Selvportrett (olje, 1922)
 • Selvportrett (olje, 1926)
 • Plakett med portrett av Peon (1960, Myntkabinettet, Hist. museum, Oslo)

Litteratur

 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1905, bd. 1, s. 434
 • Sigmond, A., Dagbladet, 09.03.1926
 • Sigmond, H.S., Aftenposten, 1929, nr. 483
 • Dagbladet, 05.11.1931
 • Rubens, C., Andersen Pai da Pintura Paranaense, Sao Paulo, 1939
 • Slaatto, A. Wollebæk, Alfred Andersen. Kristiansandgutten som ble Brasils første portrett- og folkelivsmaler, K. og K., 1940, s. 247–56
 • Piloto, V., O Acontecimento Andersen, Curitiba, 1960
 • AKL, Oslo, 1968, s. 451
 • K. og K. register 1910-1967, Oslo, 1971, s. 174
 • Ree, Egil Johan, Alfredo Emilio Andersen - Kristiansandsmålaren som vart berømt i Brasil, Syn og Segn, 1980, 6, s. 351–353
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Alfredo Andersen