Faktaboks

Charles Strøm
Strøm, Charles Gustav William
Født
20. juli 1886, Kristiania
Død
9. mars 1967, Oslo

S. var i sin ungdom ansatt i en manufakturforretning i Kristiania hvor han fortsatt arbeidet mens han var elev ved Kunstakademiet. S. debuterte på Høstutstillingen i 1911 med Midtsommerdag og Løvtunge trær og vekket oppmerksomhet. Hans første separatutstilling (Kunstnerforbundet, Oslo) i 1916 betydde et gjennombrudd, men senere arbeider innfridde ikke de store forventninger som var stillet. Hans tidlige malerier bar tydelig merke av innflytelse fra Chr. Krohg og Hans Heyerdahl. Etter en studietur til Paris i 1913 var S. en kort tid påvirket av fransk kunst, især av Paul Gauguin. En tid var Nikolai Astrup hans forbilde. S. ble betraktet som en fin, men litt innsmigrende kolorist. I 1915-16 og noen år omkring 1920 bodde S. i Eggedal. I 1920-årene kom han for første gang til Telemark og vendte senere tilbake hver sommer. I mellomkrigstiden kjøpte han en nedlagt fjellgard, Kleivberg i Flatdal, hvor han tilbrakte store deler av året og malte landskap og interiører foruten figurkomposisjoner og portretter. Også byprospekter inngikk i hans motivkrets. S. holdt fast ved det naturalistiske formspråk, gjerne med en impresjonistpreget oppdeling av fargen. I årene etter 2. verdenskrig ble koloritten lysere, og omkring 1950 prøvde han å stramme inn formen ved en mer bevisst komposisjon med vekt på linjespillet. S drev i mange år en liten malerskole. Blant hans elever var Harald Kihle og Kåre Martinsen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sophie Johannesson (1853 - 1903)
 • Eduard Strøm, misjonsforstander (f. 1857)

Gift med

 • 1916 med Jenny Marianne Eriksen (1895 - 1963)

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania
 • Privatelev av Halfdan Strøm
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1910-12/13

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1913
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1915
 • Statens reisestipend 1918-19
 • Conrad Mohrs legat 1926
 • Studiereiser til Paris og Italia 1913
 • Italia og Nederland 1920
 • Paris 1920, -26, -27
 • Spania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Jurymedlem Høstutstillingen 1922-25, -27, styremedlem 1924-30
 • Medstifter og flerårig styremedlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Jurymedlem De unges utstilling, Christiania Kunstforening 1916
 • Styremedlem Kunstnerfor., formann 1928
 • Medlem byggekomiteen Kunstnernes Hus, Oslo

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie i julekortkonkurranse 1914 for Kunstforlaget Mittet & Co.
 • 2. premie i konkurranse om etikett og plakat for Norsk Hydro 1920

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Skiens Faste Galleri
 • Gävle Museum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • En rekke forsidetegninger Arbeiderbladets lørdagsbilag Lørdagskvelden i årene før 1940

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1916
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1921
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1933
 • Drammens Kunstforening, 1925
 • Drammens Kunstforening, 1940
 • Drammens Kunstforening, 1960
 • København, 1928-09
 • Oslo Kunstforening, 1930
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1938
 • Bergens Kunstforening, 1934
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Skiens Kunstforening, 1940
 • Skiens Kunstforening, 1943
 • Skiens Kunstforening, 1952
 • Skiens Kunstforening, 1957
 • Moss Kunstforening, 1950
 • Bergen Kunstforening, 1951
 • Drammen Kunstforening, 1951
 • Bergen Kunstforening, 1951
 • Halden Kunstforening, 1955
 • Haugesund Kunstforening, 1958
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1959

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1911
 • Høstutstillingen, 1913-1916
 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1921-1923
 • Høstutstillingen, 1925-1927
 • Høstutstillingen, 1930-1931
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1946-1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1952-1961
 • Høstutstillingen, 1963
 • Christiania Kunstforening, 1911
 • Christiania Kunstforening, 1912
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Christiania Kunstforening, 1915
 • Christiania Kunstforening, 1916
 • Statens Kunstakademi, Kristiania, 1915
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1919
 • Juleutstilling, Christiania Kunstforening, 1916
 • Norsk Hydro, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Sommerutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Unge Kunstneres Samfunn Permanentutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Vårutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1924
 • Ausstellung Nordischer Kunst, Kiel, 1929
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Telemarkskunstnere, Skiens Kunstforening, 1941
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947

Portretter

 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Tidens Tegn 11.11. 1920
 • Maleri utført av Henry Arntzen (olje 1923)
 • Maleri utført av Birger Moss Johnsen (olje) gjengitt i Morgenposten 17.2.1925
 • Tegning utført av Ragnvald Jørgensen gjengitt i Bergens Tidende. 5.4.1934
 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Tidens Tegn 20.7.1936
 • Tegning utført av Sverre Sondbø (1937) gjengitt i Femti år for kunsten, Skiens kunstforening 1910-1960, s. 79
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 17.7.1956

Litteratur

 • Brinchmann, N. A., Norges jubilæumsutstilling 1914. Officiel beretning, (Kristiania, 1924, bd. 2, s. 390
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, register
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934-1964
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 876
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 117-22, 128 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 248 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 86, pl. 102
 • Bonytt, 1947, s. 113
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 268
 • Bonytt, 1950, hefte 10 s. XVII
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register og s. 266
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 237, 255 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 378
 • Østvedt, E., Femti år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910-1960, (Skien, 1960, s. 44, 53-54, 62, 64, 79, 111 (ill)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, s. 38, 143, 147
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Alsvik, H., Drammens kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur, register 1910-1967, Oslo, 1971, s. 132, 249
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 251
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1972, bd. 18, spalte 146
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 871
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 237
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 20.12.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 16.05.1916
 • Tidens Tegn, 03.05.1914, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Ukens revy, 23.04.1915, (ill.)
 • Ukens revy, 26.05.1916, (ill.)
 • Aftenposten, 29.01.1920, (ill.)
 • Tidens Tegn, 11.11.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.03.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.02.1925
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 22.03.1921, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 20.04.1922
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 18.02.1925, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 02.06.1924
 • Langaard, J. H., Tidens Tegn, 20.02.1925
 • Willoch, S., i Aftenposten, 05.02.1940
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 20.07.1946, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 22.04.1950
 • Leivestad, A., i Dagen, Bergen, 04.10.1951
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 05.10.1951
 • Glambek, K., i Bergens Tidende, 06.10.1951, (ill.)
 • Haugesund Dagblad, 03.11.1951
 • Drammens Tidende, 01.12.1951, (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Tidende, 08.12.1951
 • Haugesunds Avis, 04.10.1958, (ill.)

Arkivalia

 • Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Charles Strøm