L. etablerte egen arkitektpraksis i Kristiania i 1885. Etter Skiens brann 1886 hadde han praksis der noen år sammen med Hagbarth Schytte-Berg. Senere arbeidet han igjen som arkitekt i Kristiania, men gikk trolig snart over til hovedsakelig byggmestervirksomhet. Skiens rådhus (1888 - 94) er oppført i pusset tegl med et dominerende, forhøyet midtparti. I 2. etasje er det på midtrisalitten høye, rundbuede vinduer mellom store halvsøyler og pilastre som bærer en arkitrav. En fremskutt veranda bæres av en frittstående søylestilling foran hovedinngangen i 1. etasje. Formgivningen er inspirert av tysk-østerriksk arkitektur tidlig på 1700-tallet, men i en fortolkning som er typisk for tysk arkitektur i 2. halvdel av 1800-tallet. Villa Ciro, President Harbitz' gt. 4, Kristiania (ca. 1900), har en dominerende beliggenhet, bratt opp fra Gyldenløves gt. Huset er asymmetrisk satt sammen av bygningsblokker. Det er oppført av rød og gul upusset tegl som delvis danner mønstre, og har detaljer i rød sement. De skrånende kjellermurene er kledd med store, uregelmessige steinflater i forskjellige farger. Villaen har skulpturalt utformede skorsteinskroner og store gavler inspirert av nordisk arkitektur på 1600-tallet. Villaen er en typisk representant for den tyskpåvirkede arkitektur, og i presentasjonen i Teknisk Ukeblad 1904 ble den sterkt kritisert for manglende nasjonal holdning.