Faktaboks

Peter Lowzow
Lowzow, Peter Lauritz
Født
1856
Død
19. februar 1922, Kristiania

L. etablerte egen arkitektpraksis i Kristiania i 1885. Etter Skiens brann 1886 hadde han praksis der noen år sammen med Hagbarth Schytte-Berg. Senere arbeidet han igjen som arkitekt i Kristiania, men gikk trolig snart over til hovedsakelig byggmestervirksomhet. Skiens rådhus (1888 - 94) er oppført i pusset tegl med et dominerende, forhøyet midtparti. I 2. etasje er det på midtrisalitten høye, rundbuede vinduer mellom store halvsøyler og pilastre som bærer en arkitrav. En fremskutt veranda bæres av en frittstående søylestilling foran hovedinngangen i 1. etasje. Formgivningen er inspirert av tysk-østerriksk arkitektur tidlig på 1700-tallet, men i en fortolkning som er typisk for tysk arkitektur i 2. halvdel av 1800-tallet. Villa Ciro, President Harbitz' gt. 4, Kristiania (ca. 1900), har en dominerende beliggenhet, bratt opp fra Gyldenløves gt. Huset er asymmetrisk satt sammen av bygningsblokker. Det er oppført av rød og gul upusset tegl som delvis danner mønstre, og har detaljer i rød sement. De skrånende kjellermurene er kledd med store, uregelmessige steinflater i forskjellige farger. Villaen har skulpturalt utformede skorsteinskroner og store gavler inspirert av nordisk arkitektur på 1600-tallet. Villaen er en typisk representant for den tyskpåvirkede arkitektur, og i presentasjonen i Teknisk Ukeblad 1904 ble den sterkt kritisert for manglende nasjonal holdning.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Fredrik von Lowzow, oberst (1821 - 1891)

Utdannelse

 • Wilhelm von Hannos tegneskole, Christiania, avsluttet 1876
 • Polytechnikum, Hannover under bl.a. Conrad Wilhelm Hase
 • kunstakademiet, Wien under Theophil von Hansen

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i England
 • reiser i Europa for øvrig

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Den norske Ingeniør- og Arkitektforening fra 1885
 • jurymedlem i konkurranse om Kristiania Turnhall 1896 - 97

Utførte arbeider

 • Våningshus for Ole Hals, Aaset i Åmot (ca. 1886)
 • Villa Klevstuen, senere Villa Ciro, President Harbitz' gt. 4, Kristiania (ca. 1900)
 • Leiegården Oscars gt. 67 - 69, Kristiania (1916)
 • Sammen med Hagbarth Schytte-Berg: Hus for bokhandler Melgaard, Skien (1887)
 • Hus for adjunkt Ludvigsen, Skien (1887)
 • Rådhus, Skien (1888 - 94), etter 1. premie i konkurranse
 • Prosjekter:Konkurranseutkast Uranienborg kirke, Kristiania (1880)
 • Konkurranseutkast Ihlens kirke, Trondheim (1885)
 • "Ruseløkkens Bebyggelse" (Victoria Terrasse), Kristiania (1885)
 • Ombygging av Bergen børs (1885)
 • Rådhusprosjekt (1885)
 • Konkurranseutkast Johanneskirken, Bergen (1889)
 • Felleskjøkkenhus, Bygdøy allé, Kristiania (ca. 1921 - 22)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1885-1886
 • Christiania Kunstforening Vårutstilling, 1887

Litteratur

 • Adressebog for Kristiania, (Kristiania, 1885, s. 526
 • Adressebog for Kristiania, (Kristiania, 1886, s. 547
 • Adressebog for Kristiania, (Kristiania, 1887, s. 547
 • Adressebog for Kristiania, (Kristiania, 1888, s. 547
 • Teknisk Ukeblad, 1885, s. 24, 42 og 263–64
 • Teknisk Ukeblad, 1889, s. 60
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 149 og 312
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 34__-;36
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 133–36 (ill.) og 160__-;61
 • Aftenposten, 20.02.1922, (nekrolog)
 • Morgenbladet, 21.02.1922, (nekrolog)
 • Østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, register s. 684
 • Storgårder i Norge, Oslo, 1963, bd. 2, s. 280–81 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 216
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 681

Arkivalia

 • Arkitekt Wilhelm von Hannos kopibok 1871–82, s. 172, OB
 • Indahl, T., Victoria Terrasse. Et borgerlig leiegårdsanlegg i Kristiania, Universitetet i Oslo, 1980, register s. 223, magistergradsavhandling
 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, opplysninger fra kunstneren 1980