M. arvet slektsgården Årøyen i Sogndal etter sin far. Han malte vesentlig portretter og viste evne til en rask karakteristikk av modellen. Han har bl.a. malt vennen og marinemaleren Carl Wilhelm Barth (gjengitt i Marinemaler C.W. Barth, Oslo 1917, s. 1), forfatteren Margrethe Munthe, malt i helfigur på en benk i hagen (1917) og godseier Gert Falch Heiberg (1917, De Heibergske samlinger).