Faktaboks

Adolf Krogh
Krogh, Adolf Lysholm von
Født
17. mars 1894, Trondheim
Død
22. oktober 1952, samme sted

K. var assistent ved Norges Tekniske Høyskole 1922 - 32, i Bygningskunst II fra 1924. Fra 1932 hadde han egen arkitektpraksis i Trondheim. Han vikarierte for professor Sverre Pedersen i tegnesalsundervisning ved Norges Tekniske Høyskole 1940 - 45, og var under 2. verdenskrig også medarbeider i Brente Steders Regulering. K.s produksjon består vesentlig av en rekke trevillaer i Trondheimsområdet. Det er enkle, kubiske hus som viser stadier i stilskiftet fra klassisisme til funksjonalisme. Hans reguleringsplan for Sluppenområdet, Trondheim (1946) er bygd opp med symmetriakser etter klassisistisk mønster og er tydelig påvirket av Sverre Pedersens reguleringsprinsipper.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Henrikke Caroline Lysholm (1858 - 1937)
 • Carl Adolf Riis von Krogh, ingeniør, distriktssjef (1854 - 1937)

Gift med

 • 1926 med Mina Lundgreen Sommerschield

Utdannelse

 • Examen artium, Trondheim, 1913
 • Krigsskolens første avdeling 1914
 • eksamen arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole 1918

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1931
 • Studieopphold i Frankrike og Italia 1919 - 22
 • reise i Nederland, Frankrike og Tyskland 1931

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formann Studentersamfundet i Trondheim 1925
 • styremedlem Trondheim Arkitektforening 1929 - 32, formann 1948-49, representant i Norske Arkitekters Landsforbunds styre 1949 - 52
 • formann i generalplannemnda for Trondheim og Strinda
 • medlem bygningsrådet i Trondheim 1947 - 51
 • medlem av diverse konkurransejuryer

Utførte arbeider

 • I Trondheim når annet ikke er nevnt
 • Egen villa, Lerkendalsvn. 18 (1928)
 • Villa for professor Adolf Watzinger, Tidemands gt. 34 (1929)
 • Villa for bibliotekar John Ansteinsson, Strindvn. 18 (1931)
 • Villa for dosent Ole Peder Arvesen, Jonsvannsvn. 34 (1932)
 • Tilbygg på klubbygningen Harmonien, Munkegt. 22 (1938, brent 1942)
 • Medarbeider, reguleringsplan for Steinkjer (ca. 1941)
 • Nord-Trøndelag E-verks administrasjonsbygg, Steinkjer (ca. 1942)
 • Reguleringsplan for Sluppenområdet (1946)
 • Restaurering av Røros Verks direktørbolig for bruk som rådhus (1947)
 • Ombygging av Trondheim jernbanestasjon (fullført etter K.s død 1952)
 • Industribygningen, Innherredsvn. 7
 • Konkurranseprosjekter:1. premie Det Norske Studentersamfund, Oslo (1926, sammen med Nils Holter)
 • 3 av 4 like premier, kinokompleks, Prinsens gt. (1937, sammen med Axel Guldahl og Sverre Pedersen)
 • Innkjøp Kaffistova, Levanger og 2. premie nybygg for fotograf Schrøder, Nordregt. 6 (ca. 1942, sammen med Erik Guldahl)

Litteratur

 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910–19, Oslo, 1933, s. 196–97
 • Studentene fra 1913, Oslo, 1938, s. 151
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1952
 • Swensen, W., i Byggekunst, 1952, tillegg s. 54
 • Swensen,W., i Adresseavisen, 23.10.1952
 • Studentene fra 1913, Oslo, 1963, s. 138–39
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s. 341
 • Byggekunst, 1924, s. 111
 • Byggekunst, 1926, s. 133–40 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 14–15 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 247 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 40 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 213 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 191–97 (ill.)
 • Byggekunst, 1943, nr. 1 s. 8, nr. 2 s. 7 (ill.) og 13 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, tillegg s. 15
 • Byggekunst, 1947, s. 114 og tillegg s. 13
 • Byggekunst, 1952, s. 238 (ill.)

Arkivalia

 • Arkivalia, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Adolf Krogh