K. var assistent ved Norges Tekniske Høyskole 1922 - 32, i Bygningskunst II fra 1924. Fra 1932 hadde han egen arkitektpraksis i Trondheim. Han vikarierte for professor Sverre Pedersen i tegnesalsundervisning ved Norges Tekniske Høyskole 1940 - 45, og var under 2. verdenskrig også medarbeider i Brente Steders Regulering. K.s produksjon består vesentlig av en rekke trevillaer i Trondheimsområdet. Det er enkle, kubiske hus som viser stadier i stilskiftet fra klassisisme til funksjonalisme. Hans reguleringsplan for Sluppenområdet, Trondheim (1946) er bygd opp med symmetriakser etter klassisistisk mønster og er tydelig påvirket av Sverre Pedersens reguleringsprinsipper.