B. driver utstrakte formale eksperimenter. Han har utført en lang rekke portretter for institusjoner og private (oljemalerier og kulltegninger). Han har også malt landskaper av skiftende, oftest mer eller mindre naturalistisk karakter (bl.a. fra Oslo-området, Valdres, Telemark, Sørlandet, Setesdal, Røldal og Italia), figurbilder, til dels kompliserte, fritt fabulerende komposisjoner med symbolsk preg, og endelig enkelte blomsterbilder og interiører. B. har også arbeidet med grafikk og skulptur.