L. har utført portretter og genrebilder. I 1879 stilte hun ut En liden pige med markblomster i Christiania Kunstforening, samme år Stilleben i Bergens Kunstforening. I 1878 forærte hun Lazarus' oppvekkelse som altertavle til det nye Bygdøy kapell i Oslo, en kopi etter Rubens maleri i Kaiser Friedrich-museum Berlin, utført i Berlin i 1877. I 1880 malte hun en Korsfestelse som altertavle til Ytre Rendal kapell, også etter Rubens. L. syns ikke å ha vært aktiv etter 1880, og hennes samlede produksjon har antagelig vært liten.