K. var i perioden 1919 - 23 arkitektassistent ved bl.a. kontorene til arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. I de følgende syv år hadde han egen arkitektpraksis i Oslo. Flere av prosjektene fra disse årene er utført i samarbeid med arkitekt Gunnar Bjerke. K. var i 1930 - 34 sekretær ved byarkitektens kontor, deretter forretningsfører og senere direktør for OBOS. I 1946 ble han ansatt som Statens boligdirektør ved det nyopprettede Gjenreisnings- og Boligdirektorat. Han satt i denne stilling til 1967 da han gikk av med pensjon. K. er en av de norske arkitekter som har hatt størst betydning for utformingen av mellom- og etterkrigstidens boligbebyggelse i Norge. I 1923 vant han sammen med Bjerke, arkitektkonkurransen om utforming av Holtet hageby på Bekkelagshøgda. Etter dette beskjeftiget han seg vesentlig med boligproblematikk. De fleste av K.s arbeider som utøvende arkitekt, skriver seg fra 1920- og 30-årene. Hans mest fremtredende bygg, Etterstadkarréen (1931), er et firefløyet anlegg som omgir en stor, åpen gårdsplass, oppført for bygningsarbeidernes kooperative byggeselskap. I hovedtrekkene er det et nyklassisistisk bygg, men samtidig gjør funksjonalismens ideer seg gjeldende. Blant hans øvrige arbeider kan nevnes Elverum folkehøgskole (1927 - 28), utført i samarbeid med arkitekt Bjerke. Skolebygningene er inspirert av østlandsk storgårdsbebyggelse. Også her fins klassisistiske stiltrekk. Det samme gjelder flere av hans andre arbeider som er gjennomgående enkle og godt proporsjonerte. Men det er gjennom arbeidene for å bedre boligforholdene i Norge han har gjort sin største innsats. I begynnelsen av 1930-årene la han opp programmet for reorganisering av OBOS, og i 1940-årene var han drivkraften bak opprettelsen av Den norske husbank. Han har dessuten lagt grunnen for gjenreisningen av bebyggelsen i Finnmark og Nord-Tromanuskript Ved siden av dette og andre arbeidskrevende oppgaver han fikk gjennom sine stillinger, har K. i bøker, dagspressen, fagtidsskrifter og utallige foredrag, arbeidet for sosial boligpolitikk, for boligkooperasjoner og for å høyne boligstandarden i Norge.