K. var ansatt hos arkitektene Morseth og Gedde, Oslo 1956–57, arkitekt Thoralf Bryne, Stavanger 1958 - 59 og på Stavanger byplankontor 1959 - 60. Fra 1960 har K. hatt egen praksis i Stavanger.