Faktaboks

Gerhard d.y. Munthe
Født
4. januar 1795, gården Ytre Kroken i Hafslo
Død
15. desember 1876, samme sted

Etter å ha gjennomgått Landkadetakademiet i Christiania ble M. ansatt som detaljør ved den Geografiske Opmaaling hvor han arbeidet fram til 1816. Han deltok bl.a. i utarbeidelsen av den norske delen av det store generalkart over den skandinaviske halvøya, etter oppdrag av Carl Johan i 1814. I året 1816 oppholdt han seg derfor meget i Stockholm. Han ble anmodet om å overta undervisningen ved Krigsskolen i militær- og frihåndstegning samt kartskrift og bekledde denne stillingen i 25 år. Sammen med kaptein N.A. Ramm begynte han i 1823 å tegne og utgi den første serien av norske amtskart. Hans kartinteresser førte også med seg grundige historiske studier, særlig i forbindelse med middelalderen, gammelnorsk språk, eldre stedsnavn og paleografi. Han tegnet bl.a. 3 oversiktskart over Skandinavia i middelalderen. Fra 1841 oppgav han sin stilling og kartarbeider på grunn av sviktende syn og bosatte seg på slektsgården i Sogn. Alt i 1814 hadde M. knyttet et livsvarig vennskap med Johannes Flintoe, som underviste ham i gouache-maling. Om somrene drog den unge løytnant sammen med Flintoe på fotturer over fjellet til Kroken. I 1826 kom også J.C. Dahl på noen ukers besøk og møtte bl.a. Thomas Fearnley. Etterhånden kom en rekke av de eldre norske landskapsmalere. Etter at M. i 1841 bosatte seg fast på Kroken, fortsatte han tradisjonen fra farens tid med hyppige sommerbesøk, særlig av malere, og i 1850-årene hører man også om besøk av flere danske og tyske malere fra Dresden-skolen. M. fortsatte å sysle med tegning og maling hele sitt liv og skal ha malt både portretter og landskap, bl.a. Kroken i Luster (gouache, 1820, gjengitt i Kunst og Kultur 1916/17, s. 129).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hartvig Kaas Munthe, major
 • Bolette Christine Pavels

Gift med

 • Luster, 1853 med Ragnhild Susanne Hansen (f. 1812)
 • Hafslo, 1869 med Catharine Pauline Suhrland (f. 1823)
 • Hafslo, 1927 med Ingeborg Dorothea (dora) Kiønig (f. 1837)
 • Hafslo, 1842 med Thorborg Hansen (f. 1809)

Utdannelse

 • Landkadetakademiet, Christiania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer ved Krigsskolen, Christiania 1816–1841
 • medlem Det norske Videnskapsakademi

Illustrasjonsarbeider

 • Bl.a. Kart over Kongsbergs Sølvværks Territorium og Grubefeldt (1835)
 • Noregr, Det gamle Norge før Aar 1500 (1840)
 • Noregr, Sviariki, Danmörk. Historisk Oversigtskort over de tre nordiske Riger i Middelalderen (1842)
 • Flere amtskart sammen med kaptein N.A. Ramm

Portretter

 • Maleri utført av Johannes Flintoe (olje på blikk, 1817, privat eie) gjengitt i Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo 1965, s. 179

Eget forfatterskap

 • Norske Stedsnavns rette Skrivemaade, Christiania, 1847
 • heraldiske bidrag i Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, 1835-1836

Litteratur

 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bind 17, s. 423
 • Laberg, J., Hafslo, Bergen, 1925, s. 58, 584, 593–94 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bind 9, s. 491–93
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 395
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bind 13, spalte 864–65
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 229
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bind 8, s. 395