Liv og virksomhet

H. debuterte som maler i 1964. Hans arbeider viste påvirkning fra tysk ekspresjonisme, Edvard Munch, Arne Ekeland, Jackson Pollock, Franz Kline og George McNeil. H. var opptatt av forfatteren Henry Miller og ville bruke maleriet som et middel til å søke selverkjennelse og uttrykke egne erfaringer. Karakteristiske titler er: Nymphomania Blues, Orgie og Angrende selvmorder. Bildene var utført i en blandingsteknikk av tusj, olje og metallakk. H. fortsatte å male, men markerte seg senere sterkest som billedhugger og miljøkunstner. H. søkte nye veier i formspråk, materialbruk og utstillingsform. I 1965 vakte hans to figurer Homo Cyberneticus 1 og 2 (1965, privat eie) oppsikt og forargelse på Høstutstillingen. I disse tok han i bruk skrap som materiale. Også lyd og bevegelse inngikk som deler av skulpturene. Foruten skrap eksperimenterte H. med plast, jern, glass og kunstig belysning som virkemidler i relieffer og skulpturer. I 1969 stilte H. ut relieffer og skulpturer av glass der prosjektørbelysning inngikk som del av helheten. Selv om H.s kunst kan ha et abstrakt preg, var ofte naturformer og naturprosesser utgangspunkt for verkene. H. arbeidet ofte i serier med felles titler. En serie skulpturer av støpegods og glass fra 1970-årene har betegnelsen Molekylknuser, og en serie relieffer av sveiset jern Istid. Mange av H.s arbeider kan oppfattes som kritiske og ironiske kommentarer til moderne teknologi. Den siste alke, (1971) viser en alke bygd over en campingvogn som H. reiste gjennom sentrale industristrøk i Europa med. Det var en protestaksjon mot forurensing av havet. Aksjoner og demonstrasjoner i forbindelse med turneen ble filmet og bearbeidet til filmen SOS Ocean, som representerte Norge på filmfestivalen i Lübeck 1972. En stor del av H.s arbeider er gått tapt.

Familierelasjoner

Sønn av

Utdannelse

Hospitant på Statens Kunstakademi, Oslo i gymnastiden; University of California, Berkeley, Fine Arts major; Art students league, New York.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Opphold i USA, de fleste europeiske land, Nigeria og Irak.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Unge Kunstneres Samfunn.

Priser, premier og utmerkelser

Premiert i Norsk kulturråds konkurranse Skulptur i lekemiljø 1977.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Relieff, Christiansholm festning, Kristiansand (jern og glass, 1975)
 • Skulptur, Sea Venturer
 • Istid, relieff, Ekeberg samfunnshus, Oslo (jern, 1976)
 • Skulptur innkjøpt av Kristiansand kommune

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Wangs kunsthandel, 1964
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1969
 • Gall. Bi-Z, 1975
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1973
 • Høstutstillingen, 1975
 • Høstutstillingen, 1976
 • Høstutstillingen, 1978
 • Sørlandsutst., 1974
 • Sørlandsutst., 1976
 • Sørlandsutst., 1977
 • Sørlandsutst., 1978
 • Noen unge refusertes utst., 1964
 • De 14, Stavanger Kunstforening, 1965
 • 1. nordiske ungdomsbiennale, Charlottenborgutstillingen, 1966
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1971
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1974
 • Skulptur underveis, Kunstnernes Hus, 1980
 • Skulptur underveis, 1980
 • Skulptur underveis, 1981

Litteratur

 • Dagbladet, 23.04.1964, (ill.)
 • Morgenposten, 24.04.1964, (ill.)
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 04.1964
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 29.04.1964
 • Durban, A., i Morgenposten, 05.05.1964
 • Arbeiderbladet, 09.10.1965, (ill.)
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 15.10.1965
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 15.10.1965
 • Friheten, 16.10.1965
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 04.11.1965
 • Nationen, 21.01.1969, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 23.01.1969, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 29.01.1969
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 30.01.1969
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 31.01.1969
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 31.01.1969
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 04.02.1969
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 59
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 207
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 52
 • Arbeiderbladet, 04.03.1977
 • Hougen, P., i katalog Statens 91. Kunstutst., Oslo, 1978, s. 12
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 06.06.1979
 • Jørgensen, K., i katalog Skulptur underveis, Oslo, 1980, [upag.] (ill.)
 • Anker, P., i Kunst og Kultur, 1981, s. 108, 110 (ill.)
 • Horne, J., SOS Ocean, 1971, (film)