Faktaboks

Peder Andersen
med tilnavnet Nordmand
Død
1694, København

Om A.s bakgrunn vet man intet, men man regner med at han ble født i Norge. Kom antakelig til København i 1660-årene. Her gikk han i lære hos Michael og Lambert van Haven. Han fulgte Lambert van Haven på hans tur til Italia i 1668. Det antas at A. oppholdt seg i Roma en tid etter van Havens tilbakereise. 1681–82 var han antakelig i Nederland. I 1681 kom han i kongens tjeneste, og i 1683 ble han "hoffskildrer". Han oppholdt seg fra denne tid for det meste på Frederiksborg, der han hadde sitt verksted og utførte en rekke store dekorasjonsarbeider.

I Rosenborg Slot i København er taket i det såkalte "marmorerte gemakk" dekorert av A. Her er også en del andre bilder av ham, bl.a. et av Christian 5.s salving i 1671. Hans betydligste arbeid her var kartongene til en del av de store gobelinene til Riddersalen, som ble vevd av brødrene van Eichen 1684–92. Motivene var hentet fra Christian 5.s "skånske krig". Et av disse gobelinene, som forestiller Landskronas overgivelse 1676, henger i dag på Christiansborg.

Det samme motivet brukte han også til et maleri, et stort bilde som i dag er på Frederiksborg. Dette regnes ofte som hans hovedverk. Her finnes også en rekke andre arbeider av ham. Slottet ble i 1680-årene restaurert under ledelse av Lambert van Haven. Det skulle skapes pompøse interiører for den eneveldige Christian 5. etter forbilder fra Versailles. A. laget en rekke store dekorative malerier, der forherligelse av monarken er det sentrale motiv. I Audienssalen er det tre takmalerier av A. som forestiller engler som bærer regaliene, over vinduene er det seks ovale malerier med forskjellige allegoriske motiver, og i kuppelen et stort bilde med en allegorisk fremstilling av Christian 5.s valgspråk: Pietate et justitia. I slottskirken finnes det også en del arbeider av A. På østmuren i galleriet er det fremstillinger av kongenes og hyrdenes tilbedelse. Her er også dekorasjoner av A. på pilarer og brystvern, motivene er Kristus, Jomfru Maria, apostler, figurer fra Det gamle testamente og grotesker. Flere bilder av A. som tidligere fantes her, er senere gått tapt.

A. holdes i dag ikke for noen stor kunstner. Som portrettmaler kom han i skyggen av Jacques d'Agar, men han var godt likt i sin samtid som allegorisk historiemaler. Tidligere ble en rekke portretter i Norge tilskrevet ham, men at disse skulle være malt av ham ansees i dag som lite sannsynlig. I de siste år av sitt liv var han lærer for Magnus Berg. Hans kunst tilhører helt og holdent det danske hoff-miljø, og han fikk liten eller ingen betydning for malerkunsten i provinsen Norge.

Familierelasjoner

Gift med

 • Dorothea Marie Sørensdatter (f. 1670)
 • Christina Cathrine Schrøder

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Det nationalhistoriske museum paa Frederiksborg Slot
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Rosenborg Slot
 • Christiansborg Slot

Litteratur

 • Weinwich, N.H., Malerkunstens historie, København, 1811, s. 74
 • Dansk biografisk Leksikon, København, 1887, s. 252
 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, bd 1, s. 436
 • Beckett, F., Frederiksborg, København, 1914, bd. 2, s. 183–195
 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det 18de aarhundre, (Kristiania, 1920, register s. 152
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 132
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 2, register s. 673
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 200–202
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, s. 536
 • E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1948, bd. 1, s. 156
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, spalte 459
 • K. og K. register 1910-67, Oslo, 1971, s. 174

Faktaboks

Peder Andersen