Motivene i C.s maleri og grafikk er i første rekke landskap i nærmest skisserende, om enn i forholdsvis realistisk stil. Især har intensjonene vært å gi en syntese av Vestlands-naturen.