B. er best kjent som grafiker, men har også malt en anselig mengde akvareller. I sine grafiske arbeider anvender han mytologiske motiver som gir anledning til kontemplasjon over tidløse temaer som livet, døden og menneskets plass i universet, gjerne i en lett stilisert figurativ uttrykksform. Akvarellene skiller seg sterkt fra de grafiske arbeidene, stilistisk så vel som innholdsmessig. Det er lyriske naturskildringer holdt i et mer eller mindre forenklet naturalistisk formspråk hvor fargene fremfor alt er uttrykksbærende.