Faktaboks

Alf Lundeby
Født
26. april 1870, Våler, Hedmark
Død
21. januar 1961, Lillehammer

Utsikt mot Palatinen, 1899. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fra Palatinen, 1898. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Maleren Wilhelm Wetlesen, 1902. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Aften i Aquila, 1898. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Selvportrett, 1903. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

L. vokste opp i Solør. Faren var en slektning av Bernt Lund og gikk med på å la gutten utdanne seg til xylograf. Etter konfirmasjonen kom han i lære hos xylografen Emil Dunker i Kristiania der han ble til 1889, samtidig som han var elev i Tegneskolens frihåndsklasse. En del mindre malerier fra midten av 1880-årene viser at L. nok ikke var den fødte maler, men arbeid og utholdenhet førte fram. I 1896 debuterte han som maler på Høstutstillingen, og samme høst malte han en del i Telemark. Vinteren 1897 var han hjemme i Solør, der han utførte koloristisk sikre vinterlandskaper. Han var modnet forbausende raskt i løpet av noen få år. Våren 1897 reiste L. sammen med Kristian Haug til Italia over München, Firenze, Roma og Siena, hvor han slo seg sammen med Kristian Zahrtmann og Wilhelm Wetlesen. Et kjent motiv fra denne sommeren er interiøret fra Siena-domen med Zahrtmann og Wetlesen i samtale under de mektige hvelv. Vintrene tilbrakte L. i Roma. Våren 1898 reiste han til den lille by Aquila i Abruzzene. Her møtte han Hans E. Kinck, som han malte et glimrende portrett av, og dessuten malerne Lars Jorde, Ludvig Ravensberg og Kristofer Sinding-Larsen. Om høsten var L. tilbake igjen i Roma, hvor han malte det kjente bildet Fra Palatin (1898, Nasjonalgalleriet, Oslo). L.s ungdomsarbeider fra Italia røper en intim forståelse av det italienske landskap. Ved siden av landskapet gjengav han gamle bymiljøer med nøyaktighet og en utrolig finpenslet detaljrealisme. Koloristisk er ikke maleriene spesielt interessante, men som miljøskildring og som historisk dokumentasjon har de stor interesse og kunstnerisk sjarm.

I 1899 kom L. for første gang til Lillehammer for å treffe Lars Jorde. Her ble han også kjent med Frederik Collett, som han knyttet varige vennskapsbånd med. Sammen med Collett utgjorde L. den første lille kunstnerkoloni på Breiseth hotell. I 1909 studerte L. hos Matisse i Paris sammen med Jean Heiberg, Axel Revold, Henrik Sørensen og andre nordiske malere. L.s finpenslede detaljrealisme vek gradvis for en rikere malerisk fremstilling. Han følte åpenbart selv at han hadde behov for en kunstnerisk fornyelse, og derfor satte han seg på skolebenken, førti år gammel. Det fins aktstudier fra Matisse-tiden som er sterkt preget av lærerens farge- og formspråk, men ellers kan man vanskelig si at L. ble påvirket av Matisse. Fargen ble rikere, men lærerens formdyrkelse førte han ikke videre. I arbeidene fra Italia-oppholdet i 1911 finner vi da også et friere foredrag, et mer inntrengende studium av lys og farge og en mer stofflig skildring av atmosfæren. I 1923–24 var L. på ny i Italia (Assisi), og malte dette året noen måneder sammen med malerne Kristen og Halvdan Holbø, far og sønn.

Italia ble L.s annet hjemland. Hit reiste han med regelmessige mellomrom. Det var lyset og fargene som opptok ham, det brokete folkeliv og det utvungne kunstnerliv. Mange av sine beste malerier utførte han under Italias himmel. Ellers har han malt mest østnorske landskaper, fra Solør, fra Jotunheimen og Gudbrandsdalen, men fremfor alt fra Lillehammer som ble hans faste oppholdssted. Særlig likte han å ferdes i de gamle bystrøk, der maleriske gårdsinteriører og den eiendommelige arkitektur tiltalte ham. L. var også en hjemmets kunstner. Han tegnet tapetmønstre, listverk, smijernsarbeider og utkast til tekstiler. Han fusket også litt som billedhugger, muligens inspirert av Matisse, og hans små figurer har mye av det samme formspråk som vi finner hos Matisse. Sin siste Italia-ferd foretok L. i 1952 i en alder av over de 80. Han malte det året hovedsakelig i San Gimignano. Som kunstner hører ikke L. til de banebrytende. Han spenner ikke over et vidt register, men utfolder sine evner med stillferdig ekthet. Hans bilder har en fin og dempet lyrisk tone. Ved sin død etterlot L. seg en rekke malerier som ble testamentert til Nasjonalgalleriet og Lillehammer Bys malerisamling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Rikka Røsen
 • Gunnerius Lundeby, gårdbruker

Gift med

 • 1939 med Ruth Offenberg

Utdannelse

 • Xylograflære hos Emil Dunker, Kristiania 1885–89
 • samtidig Den kgl. Tegneskole, Kristiania under Christen Brun, Wilhelm Holter og Oscar Wergeland
 • elev av Harriet Backer 1896–97
 • elev av Henri Matisse, Paris vinteren 1909–10

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Italia 1897-99 (1900?), 1911, 1923-24, 1928-29, 1936, 1938-39, 1949 og 1952
 • opphold Paris 1909-10
 • Cornwall, England 1947

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Varamann i styret for Lillehammer Bys malerisamling 1939–48

Priser, premier og utmerkelser

 • Statens kunstnerlønn fra 1954
 • Kulturprisen for Gudbrandsdalen 1959
 • Premie i plakatkonkurranse arrangert av Universalreklame, Kristiania 1916

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Bergen Billedgalleri
 • Kunstindustrimuseet i Oslo (teppe)
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim (teppe)
 • Kunstindustrimuseum, Haarlem, Nederland (teppe)
 • Christiania Bank og Kreditkasse, Lillehammer (malerier og utkast til tekstil)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1895-1900
 • Høstutstillingen, 1902-1907
 • Høstutstillingen, 1910-1912
 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932-1933
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1945-1948
 • Høstutstillingen, 1951-1961
 • Norska konstnärers arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Vårutstilling, Kristiania Kunstforening, 1914
 • Den norske Kunstudstilling, Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • Lillehammer byjubileums utstilling, Lillehammer Bys malerisamling, 1927
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Ni Lillehammer-kunstnere, Lillehammer Bys malerisamling, 1934
 • Lillehammer-utstilling, Lillehammer Bys malerisamling, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Norsk nutidskunst, Stockholm, 1951
 • Lillehammer sett med malerøyne, Lillehammer Bys malerisamling, 1967
 • Lillehammermalerne, Stavanger Kunstforening, 1969
 • Matisse-elevene, Oslo Kunstforening, 1970-1971
 • Matisse-elevene, Trondheim Kunstforening, 1970-1971
 • Matisse-elevene, Lillehammer Kunstforening, 1970-1971
 • Matisse-elevene, Bergens Kunstforening, 1970-1971
 • Stemningslandskap, norsk nyromantikk ved århundreskiftet, Oslo Kunstforening, 1973
 • Stemningslandskap, norsk nyromantikk ved århundreskiftet, Bergens Kunstforening, 1973
 • Stemningslandskap, norsk nyromantikk ved århundreskiftet, Stavanger Kunstforening, 1973

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1904
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Bergens Kunstforening, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Oslo Kunstforening, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1941
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1950
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1951
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1955
 • Sparebanken, Våler, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1964
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1964
 • Hedemarken Sparebank, Hamar, 1978
 • Sparebanken, Våler, 1978

Portretter

 • Maleri utført av Bjarne Falk (olje, 1893, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Selvportrett (olje, 1903, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Selvportrett (kull, 1904, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Selvportrett (olje, 1929) gjengitt i A. Stenseng: Alf Lundeby, Oslo 1955, s. 33
 • Tegning utført av Rolf Lunde (blyant, 1917, Lillehammer Bys malerisamling) gjengitt i A. Stenseng: Alf Lundeby, Oslo 1955, s. 62
 • Selvportrett (olje, 1934) gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1951, bd. 1, s. 413 og Kunst og Kultur 1950 s. 7
 • Tegnet selvportrett (1938) gjengitt i Morgenbladet 26.3.1938
 • Hode utført av Ville Aarseth (bronse, 1953, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Byste utført av Arne Durban (bronse, 1966, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Tegning utført av Einar Sandberg (blyant, Lillehammer Bys malerisamling)

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 373
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, s.[62],[168] (ill.),[217], Den moderne maleriavd. nr. 268, Dekorativ og anvendt kunst, nr. 21, katalog Jubileumsutstillingen i
 • Gunnersen, G. F., Lillehammer i nitti aar 1827–1917, (Kristiania, 1917, s. 126, 269 (ill.), 328
 • Tidskrift för Konstvetenskap, Stockholm, 1919, s. 173–74
 • Lexow, E., Norges kunst, Oslo, 1926, s. 306
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 554, 618
 • Lillehammer 1827–1927, Lillehammer, 1927, s. 91, 102, Festskrift
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23, s. 469
 • Willoch, S., Italia i norsk nittiårskunst, Kunst og Kultur, 1934, s. 33–53 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 514–15
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 159 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 163, 169 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 53, 84, pl. 76
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, s. 151, 158
 • Stenseng, A., Frederik Collett, Oslo, 1947, s. 58, 82–83, 84
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 15, 89, 91, 93, 106–08 (ill.)
 • Vaa, D., Rolf Lunde, Oslo, 1948, s. 32
 • Willoch, S., Av norsk palett. Fra Bergljot og Sven Bruns samling, Oslo, 1949, s. 36, ill.[nr. 42]
 • Refsum, T., Alf Lundeby 1870–1950, Årbok for Gudbrandsdalen, Lillehammer, 1950, s. 140__-;43 (ill.)
 • Stenseng, A., Alf Lundeby 80 år, Kunst og Kultur, 1950, s. 7–22 (ill.)
 • Mæhle, O., i Alf Lundeby, 04.1950, (ill.), katalog Lillehammer Bys malerisamling
 • Alf Lundeby, Trygve Torkildsen, Oslo, 1951, (ill.), katalog nr. 129, Kunstnernes Hus
 • Moen, A., i Kunst og Kultur, 1951, s. 179
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 413, 414–15 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 161, 215
 • Stenseng, A., Alf Lundeby, Oslo, 1955, (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1955, s. 404
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1959, s. 418–19
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register, s. 278 (ill.)
 • Skirbekk, H., Alf Lundeby, Årbok for Glåmdalen, Oslo, 1956, s. 5–20 (ill.)
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 208
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 46, 144, 150
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 94–95 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XXII, pl. 66, biografiske opplysninger s. VI
 • Holbø, H., Streiftog i norsk maleri, Lillehammer, 1964, s. 48–50 (ill.)
 • Alf Lundeby, Oslo, 09.1964, (ill.), katalog minneutstilling Kunstnerforbundet
 • Kongsrud, H., i Alf Lundeby, 10.1964, (ill.), minneutstilling, katalog Lillehammer Bys malerisamling
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 372
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71, s. 51
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 136, 172
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 12, spalte 757–58 (ill.)
 • Lillehammer Bys Malerisamling. Årbok 1963–68, Lillehammer, 1970, s. 9, 14, 15, 19, 20, 33, 34, 43, 46, 49, 52–55, 60–62
 • Johannesen, O. Rønning, Norsk kunst i Malerisamlingen, Lillehammer, 1970, register s. 71, Fører Lillehammer Bys malerisamling
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 105–06, 222
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 66
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 25
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 40
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene, Oslo, 1972, register (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, Mesna i malerkunsten, Mesna, Lillehammer, 1973, s. 128 (ill.), 135, utgitt ved Mesna Kraftselskaps 50 års jubileums 1973
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, register s. 377
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 19
 • Johannesen, O. Rønning, Lillehammer-malerne, Lillehammer. By og bygd, gate og grend, Lillehammer, 1977, s. 179
 • Slaatto, A. Wollebæk, Lillehammer-profiler, Lillehammer, 1977, bd. 3, s. 69–73 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Hedmark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 257, 407
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 707
 • Sandberg, I., Kunstnerliv i Kragerø 2, Kragerø, 1980, s. 36 (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.10.1910
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 05.10.1910
 • Tidens Tegn, 28.02.1913, (ill.)
 • Dagbladet, 01.05.1916
 • Morgenbladet, 30.08.1919
 • Norske Intelligenssedler, 30.08.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.09.1919
 • Soot, P. B., i Norske Intelligenssedler, 06.09.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 10.09.1919
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 13.09.1919
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 08.11.1919
 • Aftenposten, 25.04.1930
 • Meyer, U., i Morgenbladet, 26.03.1938, (ill.)
 • Glåmdalen, 25.04.1945
 • Nationen, 11.09.1948
 • Gudbrandsdølen, 14.04.1950, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 12.01.1951
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 12.01.1951
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 13.01.1951
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 15.01.1951
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 17.01.1951
 • Berg, K., i Dagbladet, 18.01.1951, (ill.)
 • Østlendingen, 05.06.1954, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 20.05.1955
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 20.05.1955
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 26.05.1955
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 31.05.1955
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 31.05.1955, (ill.)
 • Hjertholm, A., i Morgenavisen, 16.06.1956
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 25.04.1960
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 25.04.1960
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 25.04.1960
 • Durban, A., i Morgenposten, 26.04.1960
 • Nationen, 26.04.1960
 • Gudbrandsdølen, 21.01.1961, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 23.01.1961
 • Durban, A., i Morgenposten, 24.01.1961
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 24.01.1961
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 16.09.1964
 • Durban, A., i Morgenposten, 17.09.1964
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 18.09.1964
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 18.09.1964, (ill.)
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 21.09.1964
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 25.09.1964
 • Kongsrud, H., i Gudbrandsdølen, 19.10.1964
 • Gudbrandsdølen, 22.10.1964
 • Durban, A., i Aftenposten, 21.09.1966, (ill.)
 • Andersen, F. Aa., i Østlendingen, 06.12.1978, (ill.)
 • Østlendingen, 16.12.1978, (ill.)

Arkivalia

 • Norsk biografisk katalog, Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv