Andre opplysninger

Arbeidet sammen med brødrene Jens og Peter. Se Peter J.