Faktaboks

Per Rom
Født
27. november 1903, Kristiania
Død
1. oktober 1985, Oslo

R. hørte til det eldste kull av Revold-elever og deltok sammen med flere av dem på kollektivutstillinger før han debuterte separat i Kunstnerforbundet 1932. Ved siden av sin virksomhet som maler har han senere også spilt en betydelig rolle i norsk kunstliv som leder av Galleri Per, Oslo (1940–53), som utgiver og redaktør av tidsskriftet Kunsten idag (1946–73) og som direktør for Riksgalleriet (1953–73). R. bygde bl.a. opp Riksgalleriets samling av nyere norsk kunst. Sammen med Jan Askeland utarbeidet han galleriets utstillingssystem og arrangerte ca. 60 vandreutstillinger rundt om i Norge. Disse aktiviteter gav R. i perioder bare tid til å male om somrene på Tjøme og Hvasser, fra 1953 på Kjellsøy ved Brekkestø og i vinterferiene i Åmotsdal i Telemark.

R.s tidlige bilder viser flere motivkretser, bl.a. forenklede strandbilder nokså nær opp til Edv. Munch, og sarte og tonefine Telemarkslandskaper. Men mest oppmerksomhet vakte i årene 1926–29 hans ekspressive figurbilder med effektfulle og høydramatiske motiver som voldtekt, mord, mareritt og ildebrann (eks. Dyret, Mareridt, Utenfor byen, Sorg, Krøplingen). Til tross for en uferdig form og summarisk billedbehandling viste bildene malerisk uttrykkskraft og en rik koloritt. Separatutstillingen i 1932 presenterte en variert motivkrets av sirkusmotiver, sydlandske gatepartier, dramatiske gjengivelser av skibbrudd og mer lyriske landskapsbilder fra Brøtsøy og Hvasser. Impulser fra de pasifistiske tendenser blant tidens norske malere kom til syne i motiver malt fra en fransk samling fotografier fra første verdenskrig. Som mange andre norske malere søkte også R. for en periode i 1930–40 årene motiver fra Telemark. R.s bilder herfra var preget av en dekorativ forenklet form med en koloritt av få fargetoner og sort og hvitt, bl.a. Åmotsdal (1945) i dyp grønt med innslag av oker. Fra 1951 var de fleste motiver hentet fra Sørlandet. Det nye trekk i hans maleri var interessen for naturens stofflighet. Han malte saftig og bredt, både dekkende og laserende, fra sarte fargeoverganger til kraftige kontraster. Svarte konturer redegjør for de forenklede naturformer, og fargeskalaen er begrenset til en eller to dominerende toner i hvert bilde, f.eks.Aften i blindleia (1951, Nasjonalgalleriet, Oslo). Fra 1957 utviklet R. sitt maleri fra et mellomstadium av impresjonistisk naturoppfatning og abstraksjon til et gjennomført abstrakt formspråk i 60-årene. De abstrakte bildene ble bygd opp av kontrastforhold mellom de mørke og de lyse, fargerike partier. Fargene fordelte seg enten over hele lerretet eller ble konsentrert om et samlende kraftfelt. Han brukte også fargen rolig og dekorativt med naturlige passasjer over lerretet. Etter hvert satset R. også på akvarellteknikken, hvor han oppnådde mer luft og følsomhet i fargen. I noen år ble hans bilder dominert av diagonalstilte former mot en nøytral bakgrunn. Bildene gav assosiasjoner til steinknauser og svaberg med naturmotivenes farger og lysreflekser i grønt og blått. I flere bilder ble mikrolandskapets lokalfarger mer påtrengende, og man aner bl.a. skjærgårdens lavvokste markblomster. Etter en periode omkring 1964 med store ekspressive fargemalerier, basert på sinnsstemninger og visuelle inntrykk, ble R.s maleri igjen preget av naturmotivene. I løpet av 70-årene malte han en gruppe lyriske tolkninger av landskap og flora hvor særlig blomstermotiver ble gjenkjennelige (Kirsebærblomster, 1974 Nasjonalgalleriet og Fire Chrysantemer, 1977). Bildene var ofte bygd over et fargetema i en lys og varmt tonet palett, av og til med kontraster mot sort eller gråtoner som spiller med i et fargeregister.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karoline Bogstad
 • Peder Hans Rom, kjøpmann

Gift med

 • 1928 med Ingeborg Heyerdahl

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under bl.a. Olaf Willums
 • elev av Axel Revolds malerskole, Oslo 1924–25
 • Académie Montparnasse, Paris under Per Krohg 1926-27

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1929
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1929–31
 • Th. Fearnleys Minnestipend II 1974
 • Studieopphold i Paris 1926–27, -32, -37
 • jordomseiling 1932–33
 • studieopphold i Italia og Frankrike 1952
 • reiser i Skandinavia
 • USA bl.a. 1955
 • Sovjetunionen 1957
 • Warszawa 1959

Stillinger, medlemskap og verv

 • Startet og drev Galleri Per, Oslo 1940–53
 • utgiver og redaktør Kunsten idag, Oslo 1946–73
 • direktør Riksgalleriet 1952–73
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Formann Bildende kunstneres gruppe Kunstnerfor. 1937-40
 • sekretær og styremedlem fra starten 1946
 • medlem den internasjonale jury London konkurransen om monumentet over den ukjente politiske fange 1953
 • medlem NATOs kulturdelegasjon USA 1955
 • medlem kulturdelegasjon Sovjetunionen 1957
 • medlem internasjonal jury Warszawa
 • styremedlem Nasjonalgalleriets Venner fra 1957
 • sakkyndig medlem legatstyret H. H. Bachkes gave, Trondheim Kunstforening 1961
 • medlem polsk-norsk kulturkommisjon 1961–67

Priser, premier og utmerkelser

 • R1 St. Olavs Orden 1973
 • R Danebrog-orden

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 5 veggfelter, tesalonen Peer Gynt, Avenue de Messine, Paris (Stavkirken, Fiskere, Bønder, Slått og Norsk landskap, 1926, senere fjernet?)
 • Blakstad sykehus, Asker (et maleri) og Skeikampen Høyfjellshotell (4 malerier, 1968)
 • Veggfelt Odd Fellow-gårdens festsal, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Christianssand Kunstforenings Faste Galleri
 • Drammen Kunstforenings Faste Galleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Norges Bank
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Seljord og Tønsberg kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • W. Hauff: Kalif Stork og andre eventyr, oversatt av A. og O. Thalberg, Oslo 1928
 • En serie loddsedler, tresnitt, 1934–35, Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1932
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1960
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1964
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1981
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1967
 • Gall. Per, Oslo, 1951
 • Gall. Per, Oslo, 1957
 • Sandefjord Kunstforening, 1957
 • Gall. Marya, København, 1960
 • Porsgrunn Kunstforening, 1960
 • Gal. Creuze, Paris, 1962
 • Gal. Creuze, Paris, 1965
 • Kobberstikksamlingen, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1962
 • Bergens Kunstforening, 1964
 • Drammens Kunstforening, 1965
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1968
 • Stavanger Kunstforening, 1968
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1969
 • Tønsberg Kunstforening, 1972
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1973
 • Skiens Kunstforening, 1973
 • Gall. F 15, Moss, 1974
 • Gall. Siverts, Bergen, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1928-1933
 • Høstutstillingen, 1935-1939
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1961-1963
 • Høstutstillingen, 1965-1967
 • Sørlandsutstillingen, 1972
 • London, 1928
 • Riga, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1946-1947
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1951
 • Pittsburgh International, USA, 1952
 • Eurokunst II, København, 1959
 • Dette betyr noe i Norge, Stockholm, 1970
 • Vi oppsøker 13 kunstnere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • 36 norske kunstnere, Århus, Danmark, 1971

Gruppeutstillinger

 • 7 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • 7 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • 11 unge malere, Gall. Modern, Stockholm, 1929
 • 11 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • 10 Unga Norska Målare, Göteborgs Konstför., 1930
 • God Konst, Göteborg, 1946
 • Brown-Stone Galleri, New York, 1954

Portretter

 • Portrett malt av Ludvig Eikaas (1973) gjengitt i Kunsten idag 1973 hefte 105/06 s. 4
 • Tegnet selvportrett, forsideill. Kunsten idag 1973 hefte 105/06
 • Tegning utført av Kjell Pahr-Iversen gjengitt i Stavanger Aftenblad 21.11.1973

Eget forfatterskap

 • Rom, Per, Nesch, Rolf, Sildefisket, Kunsten idag, 1966, nr. 1
 • Henie-Onstad samlingen på Høvikodden, Kunsten idag, 1968, nr. 3
 • Hommage à Rolf Nesch, Kunsten idag, 1972, nr. 4
 • Utsmykkingen av Oslo rådhus, Oslo, 1952, (red.)
 • (fransk utg. Oslo 1956)

Litteratur

 • Korsvold, P., Norsk kunst i dag, Samleren, 1938, s. 185
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 211 (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 34
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1984
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 215
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 215
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 211, 217 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register
 • Anker, P., i katalog Gal. Creuze, Paris, 01.05.0001, (ill.)
 • Askeland, J., i katalog Gal. Creuze, Paris, 05.1965, (ill.)
 • Askeland, J., Freskoepoken, Oslo, 1965, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • katalog nr. 324, Kunstnernes Hus, Oslo, 1968, (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 124, 241
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 51
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 194
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 143
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 121
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 49, 217
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 450
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1944–65, Oslo, 1978, s. 112
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10 s. 67–68
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Oslo, 1983, register
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 136, 204-05
 • Aftenposten, 01.10.1926, (ill.), Aviser
 • Hølaas, O., i Oslo Aftenavis, 11.10.1926
 • Hølaas, O., i Oslo Aftenavis, 13.09.1927
 • Oslo Illustrerte, 1926, nr. 33 (ill.)
 • Oslo Illustrerte, 14.09.1927, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.09.1927
 • Aamodt, A., i Arbeiderbladet, 13.09.1927
 • Thiis, H., i Nationen, 13.09.1927
 • Svenska Dagbladet, 07.02.1929
 • Näsström, G., i Stockholms Dagblad, 09.02.1929
 • Medberg, T., i Dagens Nyheter, 15.02.1929
 • Aftenposten, 04.01.1932, (ill.)
 • Dagbladet, 04.01.1932, (ill.)
 • Oslo Aftenavis, 04.01.1932, (ill.)
 • Langaard, J. H., i Morgenbladet, 06.01.1932
 • Dagbladet, 12.02.1949, (ill.)
 • Dagbladet, 25.09.1951, (ill.)
 • Morgenposten, 14.01.1950
 • Morgenposten, 26.09.1951, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 29.09.1951
 • Verdens Gang, 26.09.0001, (ill.)
 • Michelet, J. F., Verdens Gang, 01.10.1951
 • Michelet, J. F., Verdens Gang, 10.10.1957
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 29.09.1951
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 05.10.1951
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 03.10.1957, (ill.)
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 09.10.1957
 • Morgenbladet, 03.10.1957, (ill.)
 • Morgenposten, 03.10.1957, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 10.10.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.10.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 09.10.1957
 • Arbeiderbladet, 10.10.1957
 • Vårt Land, 12.10.1957
 • Politiken, København, 27.03.1960
 • Bodvin, L., i Telemark Arbeiderblad, 22.10.1960
 • Aftenposten, 10.11.1960, (ill.)
 • Aftenposten, 18.11.1960, (ill.)
 • Revold, R., Aftenposten, 23.11.1960
 • Revold, R., Aftenposten, 25.06.1962
 • Revold, R., Aftenposten, 24.10.1964
 • Revold, R., Aftenposten, 25.10.1968, (ill.)
 • Revold, R., Aftenposten, 04.11.1968, (ill.)
 • Morgenbladet, 19.11.1960, (ill.)
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 28.11.1960
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 01.12.1964
 • Morgenposten, 19.11.1960, (ill.)
 • Durban, A., Morgenposten, 23.11.1960
 • Durban, A., Morgenposten, 18.10.1962
 • Durban, A., Morgenposten, 25.11.1964
 • Durban, A., Morgenposten, 25.10.1968, (ill.)
 • Durban, A., Morgenposten, 19.11.1960, (ill.)
 • Michelet, J. F., Morgenposten, 24.11.1960, (ill.)
 • Michelet, J. F., Morgenposten, 17.10.1962
 • Michelet, J. F., Morgenposten, 28.11.1964
 • Michelet, J. F., Morgenposten, 31.10.1968, (ill.)
 • Mürer, A., Morgenposten, 19.07.1967
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.10.1962
 • Rostad, B., i Dagbladet, 17.11.1962
 • Rostad, B., i Dagbladet, 01.10.1964, (ill.)
 • Hougen, P., i Dagbladet, 09.10.1964
 • Hougen, P., i Dagbladet, 05.12.1964
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 24.10.1962
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 03.10.1964, (ill.)
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 03.10.1964, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 10.10.1964, (ill.)
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 30.11.1964
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 06.12.1968, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 14.12.1968
 • Remfeldt, P., i F 15 Kontakt, 1969, nr. 1–2, s. 6 (ill.)
 • Dagningen, 06.02.1969, (ill.)
 • Bech, T., i Aftenposten, 07.11.1970
 • Bech, T., i Aftenposten, 13.01.1973
 • Morgenbladet, 29.10.1971
 • Adresseavisen, 22.03.1973, (ill.)
 • Helland, R. Thiis, Adresseavisen, 02.04.1973
 • Pahr Iversen, K., i Stavanger Aftenblad, 21.11.1973, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.11.1973, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.11.1978, (ill.)
 • Krog, K., i Verdens Gang, 11.05.1974
 • Krog, K., i Verdens Gang, 13.10.1981
 • Røed, H., i Morgenbladet, 06.05.1974, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.05.1974, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 22.11.1978
 • Wiik, S., i Aftenposten, 11.11.1978, (ill.)
 • Wiik, S., i Aftenposten, 14.10.1981
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 09.05.1974, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 20.05.1974, (ill.)
 • Adresseavisen, 19.11.1983