Faktaboks

Arne Sandberg
Født
30. mars 1925, Oslo

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harriet Olsen
 • Einar Sandberg

Gift med

 • Anna Hougaard

Utdannelse

 • Carl von Hannos malerskole, Oslo 1941–42
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under bl.a. Thorbjørn Lie-Jørgensen 1942–46

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens garantiinntekt fra 1982
 • Studiereise til Frankrike 1948, -72
 • reiser i Sverige, Danmark, Tyskland, England og Spania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn og Landsforeningen Norske Malere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Moss Kunstgalleri
 • Gjøvik Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945-1948
 • Høstutstillingen, 1963
 • Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1942
 • Jub.utst., Unge Kunstneres Samfunn, 1946
 • Jub.utst., Unge Kunstneres Samfunn, 1971
 • Landsforeningen Norske Malere-utst., Sverige, 1979
 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, Oslo
 • Ulsrud videregående skole, 1981

Separatutstillinger

 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1947
 • Moss Kunstforening, 1971
 • Moss Kunstforening, 1973
 • Storebrand-Idun Kunstforening, 1973
 • Storebrand-Idun Kunstforening, 1980
 • Gjøvik Kunstforening, 1978
 • Jernbanepersonalets Kunstforening, Oslo, 1980
 • Hurum Kunstlag, 1983

Gruppeutstillinger

 • Skien Kunstforening, 1947
 • Bergen Kunstforening, 1947
 • Stavanger Kunstforening, 1971
 • Gall. 59, Oslo, 1983

Litteratur

 • Verdens Gang, 28.11.1947, (ill.)
 • Morgenposten, 28.11.1947, (ill.)
 • B. Moss Johnsen, Morgenposten, 05.12.1947
 • Dagbladet, 29.11.1947
 • A. Moen, i Arbeiderbladet, 12.12.1947
 • R. Revold, i Morgenbladet, 12.12.1947
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 13.12.1947
 • Kunst og Kultur, 1948, s. 69
 • Konstrevy, Stockholm, 1948, hefte 2, s. 96
 • R. Revold, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 304
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • K. Pahr Iversen, i Stavanger Aftenblad, 23.03.1971
 • Røyken og Hurums Avis, 02.02.1983
 • Fremtiden, 25.02.1983
 • J. O. Johansen, Gunnar S. Gundersen, Oslo, 1983, s. 35

Faktaboks

Arne Sandberg