Faktaboks

Wilhelm K. Essendrop
Født
7. februar 1893, Trondheim
Død
10. februar 1971, Oslo

E.s arbeider i 1930-årene ligger stilmessig nær funksjonalismen, som f.eks. nybygget til Oslo Hospitals sykehusfløy. Kontor- og lagerbygningen i Pilestredet 56, Oslo er oppført i jernbetong, og fasaden er kledd med spekket mur av teglstein.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Hansteen
 • Per Essendrop

Gift med

 • 1924 med Gun Holm

Utdannelse

 • Examen artium 1911
 • arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole 1911–1915
 • assistent hos Arnesen & Darre Kaarbø, Bergen, Kristian Biong, Kristiania og Magnus Poulsson, Kristiania

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1923 og 1924

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av diverse Oslo Arkitektforening-komiteer 1926–1945, samt konkurransejuryer

Utførte arbeider

 • I Oslo hvis ikke annet er nevnt. Nytt båthus for Norske Studenters Roklubb, Bygdøy (1924)
 • Vidars gt. 9–9B (1929, sammen med G. Røed Henriksen)
 • Lillestrøm kirke, Skedsmo (1935, medarbeider for Dagfinn Morseth og Mads W. Gedde)
 • Sykehusfløy ved Oslo Hospital, Ekebergvn. 1 (1937–39)
 • Gamlebyen kirke (Oslo Hospitalkirke), Ekebergvn. 1, restaurering (1934–39)
 • Bygstad kirke i Gaular, flytting, tilbygg av nytt kor og sakresti/konfirmantsal (1939)
 • Pilestredet 56, (1940)
 • Øvre Vang gård, Jevnaker, ominnredning (1944)

Eget forfatterskap

 • Norsk og unorsk i vår byggekunst, Byggekunst, 1942, s. 28-30

Litteratur

 • Brochmann, G. Red., Vi fra Norges Tekniske Høyskole 1910-1919, Oslo, [u.å.], s. 71
 • Oslo gårdkalender 1925-1945 gtg., Oslo, [u.å.] s. 81, 254
 • Kirkebø, M.C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 22
 • O. Hjelmeland, Gaularsoga, utg. av Gaular Sogelag, 1961, bd. 2 s. 116-117
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 119, 223, 334
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 266
 • Byggekunst, 1924, s. 79s. 244–247 (ill.)
 • 1937, s. 27s. 43-47 (ill.)s. 77
 • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring årbok, 1933-1937, s. 176s. 159

Faktaboks

Wilhelm K. Essendrop