E.s arbeider i 1930-årene ligger stilmessig nær funksjonalismen, som f.eks. nybygget til Oslo Hospitals sykehusfløy. Kontor- og lagerbygningen i Pilestredet 56, Oslo er oppført i jernbetong, og fasaden er kledd med spekket mur av teglstein.