J. begynte med å trykke brikker og løpere. Da hun var knyttet til Plus i Fredrikstad 1965-66, trykket hun bekledningsstoffer og stoffer etter andres design. Hun har hatt verksted i Basarhallene, Oslo fra 1966 til 1970 sammen med Turid Holter. Sammen trykket de stoffer til dekorasjon, klær, duker og gardiner. De var i denne perioden sterkt inspirert av japansk stofftrykk, op-art og jugendstilens bølgende linjeføring. I dekorasjonstekstilene ønsket de uttrykk gjennom kraftige kontraster. J. er særlig opptatt av oppgaver der teppene hennes kan spille sammen med moderne arkitektur. Det er vesentlig for henne å finne fram til det enkelte stoffs egenskaper, og tilpasse trykkmetoden etter materialet og den funksjon det ferdige produkt skal ha. Hun ønsker å bruke ornamenter som fremhever de tredimensjonale og romskapende muligheter en tekstilflate har. Ved bruk av limstoff og lutbad får J. fram ulike spenninger i stoff-flaten, krepp-virkning, som også sterkt fremhever den tredimensjonale effekten. J.s utgangspunkt er den myke, bevegelige og løsthengende stoff-flate. Hun arbeider utelukkende med bomull, fra florlette og transparente stoffer til grovvevd seilduk, og benytter både blokktrykk og silketrykk. Enkelte ganger bygger hun opp flaten ved ulike sjabloner og papirklisjeer, andre ganger påfører hun farge med pensel eller sprayflaske. J. trykker både metervarer og avsluttede stofflengder, komponert som bilder. Flatene bygges opp av figurative og nonfigurative elementer. Hun har også laget poetiske naturabstraksjoner.