B.s formspråk er overveiende realistisk, men med et sterkt innslag av groteske og satiriske undertoner. Han arbeider både med xylografi, grafikk, pennetegninger, akvarell og collage, nitid utført, ofte i lite format og med bittesmå kryssende strøk. I 1975 laget han 4 tegnefilmer under tittelen Konrad for Norsk Rikskringkasting.