D. var muligens utlært i miljøet omkring David von Krafft og hans elever Olof Arenius og Lorentz Pasch d.e. Men han er tørrere og mer skjematisk enn disse. I senere arbeider er han påvirket av Carl Gustaf Pilos stil. D. har fortrinnsvis portrettert godseier- og handelsaristokratiet i Østfold, spesielt i Mossdistriktet, medlemmer av familiene Sibbern, Thaulow, Chrystie og Werenskiold. Videre har han malt embetsmenn og etter alt å dømme en altertavle. Han har vært meget produktiv. Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren, har hittil registrert 58 norske portretter som er utført av ham. Alle portrettene er lett kjennelige ved malemåten, litt lange ansikter, en lang og gjerne benet nese, markerte øyenbryn og velformet munn med buet, litt sid underleppe og et umerkelig lite smil. Hudfargen er til dels blek med blålige skygger, til dels frisk rød. D. har antagelig utført maleriet av korsfestelsen i Borge kirkes altertavle. Maleriet har kraftige fargeeffekter og kvinnene er som tatt ut av Østfolds storgardsmiljø.