M. har fra 1974 arbeidet aktivt som maler og billedhugger. Hans bilder var fram til 1976 nonfigurative collager i olje og akryl. Siden har han malt naturalistiske landskapsmotiver, stort sett fra kystlandskapet på Jæren, med vekt på de dramatiske atmosfæriske forhold og holdt innen en meget begrenset koloritt. Hans skulpturarbeider i sortlakkert jern er ekspressivt nonfigurative.