S. vokste opp i Grimstad, men bosatte seg ganske ung i Skien. Her har han i mange år nedlagt et fortjenstfullt arbeid for kunstlivet. S. benytter en abstrakt og til dels meget behersket uttrykksform og viser utpreget sans for stofflige og koloristiske virkemidler. En stemningsbetont virkelighetsopplevelse ligger til grunn for hans kunst, og naturinntrykkene anes gjerne bak den abstrakte malemåten. Titler som Landskap, Fjell, Bakkekam og Blomster understreker dette. Inntrykk fra en studiereise til Spania i 1958-59 manifesterte seg i en forkjærlighet for dype, mollstemte fargetoner i kresent utvalg: brent jord, gul sand, mørk oker, grått og svart. Inn i denne skalaen setter han en irrgrønn tone, litt sterkt blått eller rødt, som i Landskap I (1958, Nasjonalgalleriet, Oslo). På sin andre separatutstilling i Galleri Per, Oslo 1963, viste S. at han var på vei bort fra sine disiplinerte, geometriske komposisjoner og dempede koloritt, til friere malte former og lyssterke farger. Mye av hans produksjon i 1960- og -70-årene er preget av denne mer spontane uttrykksformen, men fremdeles anes utgangspunktet i figurative motiver, fra naturen, figurscener eller stilleben. Naturmotivene står sentralt, særlig etter at han i 1960 skaffet seg atelier i Flatdal i Seljord, og tok utgangspunkt i landskapet der i en rekke komposisjoner. S. er opptatt av fargens muligheter som selvstendig uttrykksmiddel. Inspirert av lyset lar han fargen fremstå dels som kraftige valører, dels også for å skape rytme og samspill mellom flate og rom, som i Motlys I (1966, Nasjonalgalleriet). Av kritikerne ble S. således sett i sammenheng med 50-årenes abstrakte og lyriske franske maleri, inspirert av Jean Bazaine i sin fargeholdning, og av Nicolas de Staël i sine enkle, storlinjede opplegg. På en utstilling i Skiens Kunstforening i 1980 viste S. en rekke store, fargemessig forenklede komposisjoner, mange hovedsakelig i svart-hvitt. Penselstrøkene sammen med duse, glidende valører er de viktigste virkemidlene i disse storslåtte motivene, denne gang hentet fra havet og kystlandskapet.