Faktaboks

Arne Stømne
Stømne, Arne Christian
Født
4. april 1918, Bærum
Død
4. august 1995, Skien

S. vokste opp i Grimstad, men bosatte seg ganske ung i Skien. Her har han i mange år nedlagt et fortjenstfullt arbeid for kunstlivet. S. benytter en abstrakt og til dels meget behersket uttrykksform og viser utpreget sans for stofflige og koloristiske virkemidler. En stemningsbetont virkelighetsopplevelse ligger til grunn for hans kunst, og naturinntrykkene anes gjerne bak den abstrakte malemåten. Titler som Landskap, Fjell, Bakkekam og Blomster understreker dette. Inntrykk fra en studiereise til Spania i 1958-59 manifesterte seg i en forkjærlighet for dype, mollstemte fargetoner i kresent utvalg: brent jord, gul sand, mørk oker, grått og svart. Inn i denne skalaen setter han en irrgrønn tone, litt sterkt blått eller rødt, som i Landskap I (1958, Nasjonalgalleriet, Oslo). På sin andre separatutstilling i Galleri Per, Oslo 1963, viste S. at han var på vei bort fra sine disiplinerte, geometriske komposisjoner og dempede koloritt, til friere malte former og lyssterke farger. Mye av hans produksjon i 1960- og -70-årene er preget av denne mer spontane uttrykksformen, men fremdeles anes utgangspunktet i figurative motiver, fra naturen, figurscener eller stilleben. Naturmotivene står sentralt, særlig etter at han i 1960 skaffet seg atelier i Flatdal i Seljord, og tok utgangspunkt i landskapet der i en rekke komposisjoner. S. er opptatt av fargens muligheter som selvstendig uttrykksmiddel. Inspirert av lyset lar han fargen fremstå dels som kraftige valører, dels også for å skape rytme og samspill mellom flate og rom, som i Motlys I (1966, Nasjonalgalleriet). Av kritikerne ble S. således sett i sammenheng med 50-årenes abstrakte og lyriske franske maleri, inspirert av Jean Bazaine i sin fargeholdning, og av Nicolas de Staël i sine enkle, storlinjede opplegg. På en utstilling i Skiens Kunstforening i 1980 viste S. en rekke store, fargemessig forenklede komposisjoner, mange hovedsakelig i svart-hvitt. Penselstrøkene sammen med duse, glidende valører er de viktigste virkemidlene i disse storslåtte motivene, denne gang hentet fra havet og kystlandskapet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olav Stømne
 • Therese Pettersen

Gift med

 • Hildeborg Aasen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Skien

Utdannelse

 • Bjarne Engebrets malerskole
 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1942-45
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg og Aage Storstein 1945-48

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3,%-fondets stipend 1951 og -62
 • Henrichsens legat 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1955 og -56
 • Namdalsstipend 1956
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeide 1956
 • Statens kunstfond 1958
 • Statens reisestipend 1959, -62
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1965
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Italia 1947
 • Spania 1958-59, -81
 • Sverige, Danmark, Tyskland og England

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Varamedlem Den faste Jury 1964, medlem 1965, -79
 • Medlem direksjonen Kunstnernes Hus, Oslo 1975-80
 • Medlem Bildende Kunstnere Telemark, jurymedlem Sørlandsutst. 1977, varamann 1978
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere
 • Sekretær Skiens Kunstforening fra 1953, styremedlem 1950-60-årene, kunstnerisk konsulent 1962-82
 • Juryoppdrag for Norsk Kulturråd 1975
 • Kunstnerisk konsulent Skien kommune 1978-82

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Philips Lampefabrikk, Arendal 1949 (sammen med Kåre Tveit)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Stavanger, Skiens og Christianssands Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Norges Bank
 • Seljord, Larvik og Namsos kunstforeninger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1957-1958
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1975
 • Høstutstillingen, 1981
 • Sørlandsutst., 1969
 • Sørlandsutst., 1974
 • Sørlandsutst., 1976
 • Unge Kunstneres Samfunn 35 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Biennalen i São Paulo, 1959
 • Nordiske utst., Island, 1961
 • Nordiske utst., Hässelby Slott, Stockholm, 1964-1965
 • Verdensutstillingen i Sydney, 1968
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Visuelt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1971
 • Seljordutst., 1978
 • Seljordutst., 1982

Separatutstillinger

 • Skiens Kunstforening, 1958
 • Skiens Kunstforening, 1961
 • Skiens Kunstforening, 1968
 • Skiens Kunstforening, 1980
 • Gall. Per, Oslo, 1959
 • Gall. Per, Oslo, 1963
 • Gall. Per, Oslo, 1967
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1959
 • Stavanger Kunstforening, 1960
 • Larvik Kunstforening, 1961
 • Larvik Kunstforening, 1971
 • Christianssands Kunstforening, 1961
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Bergens Kunstforening, 1965
 • Aalesunds Kunstforening, 1969
 • Gall. F 15, Moss, 1971
 • Kristiansunds Kunstforening, 1972
 • Flekkefjord, 1977
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1981
 • Gall. 59, Oslo, 1983
 • Notodden Kunstforening, 1984

Litteratur

 • Østvedt, E., Femti år for kunsten, Skiens Kunstforening 1910-1960, (Skien, 1960, s. 26, 63, 65, 67–68
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 50 (ill.)
 • Kunsten idag, 1968, hefte 86 s. 50 (ill.)
 • Malmanger, M., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 22–23 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 133, 250
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 33
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 130
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 49
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1972, bd. 18. spalte 188
 • Agder. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 252–53
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 249
 • Hellandsjø, K., Jacob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965, Oslo, 1978, s. 153
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 11, s. 253
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930-1980, Oslo, 1980, s. 216, 228
 • Varden, 05.09.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 17.09.1959
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 18.09.1959
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 18.09.1959
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 28.09.1959
 • Porsgrunns Dagblad, 19.09.1959, (ill.)
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 09.11.1959
 • Stavangeren, 26.03.1960, (ill.)
 • Lexow, J. H., Stavangeren, 05.04.1960
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 24.10.1961
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 26.10.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 31.10.1961
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 02.11.1961
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 17.10.1963
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 23.10.1963
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 24.10.1963
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 26.10.1963
 • Dagbladet, 22.10.1965
 • Morgenbladet, 04.10.1967
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 07.10.1967
 • Aftenposten, 10.10.1967
 • Durbin, A., i Morgenposten, 11.10.1967
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.10.1967
 • Varden, 27.11.1968, (ill.)
 • Moss Avis, 11.02.1971, (ill.)
 • Varden, 02.10.1980, (ill.)
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 11.04.1981
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 24.04.1981
 • Telemark Arbeiderblad, 02.04.1981
 • Varden, 09.10.1984

Faktaboks

Arne Stømne