Faktaboks

Ivar Øksendal
Født
22. mai 1952, Bergen

Ø. debuterte på Høstutstillingen i 1974 og markerte seg allerede i studietiden som en dyktig grafiker. Hans koldnålsraderinger har en fin nervøs strek og etsningene et rikt register av grå valører. Innholdsmessig er arbeidene litterært fortellende, ofte med utgangspunkt i bibelske tekster. På slutten av 70-årene malte Ø. stemningsfulle, udramatiske landskaper, ofte skogsinteriører. Motivene var som regel hentet fra Vestfold og Setesdalen. I sine akvareller var han på denne tiden også opptatt av blomstermotiv.

Utover i 80-årene ble Ø.s bilder mer ekspressive og formatene større. Han maler oftere mennesker enn tidligere og skildrer både ensomhet og samhold. Disse bildene er utført med sterke farger og markerte konturlinjer. En kraftig opphuggen penselføring i enkelte arbeider gir assosiasjoner til tysk nyekspresjonisme.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sverre Øksendal
 • Augusta Amalie Næss

Gift med

 • Hilde Hvalø Hansen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Niclas Guldbrandsen, Ernst Magne Johansen og Ottar Helge Johannessen 1973-74
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Arne Malmedal, Halvdan Ljøsne og Knut Rose 1974-76 og 1978-80

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Nederland og England 1970
 • Romania 1971
 • Italia, Hellas, Frankrike, Belgia og Nederland 1972
 • Irland 1974

Stillinger, medlemskap og verv

 • Har arbeidet som lærer ved Horten videregående skole og ved flere ungdomsskoler i Vestfold
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Vestfold Bildende Kunstnere, konsulent for styret 1984

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykking Stokke ungdomsskole, Vestfold (1984).
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Horten og Borre og Ringerike kunstforeninger
 • Stokke kommune
 • Tønsberg Sparebank
 • Sem Sparebank

Illustrasjonsarbeider

 • Tegner i Froskemagasinet 1972-74
 • Norges Bondebl. 1974-75

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1974-1976
 • Østlandsutst., 1983
 • Vestfold Bildende Kunstneres sommerutst., 1977
 • Vestfold Bildende Kunstneres sommerutst., 1979
 • Vestfold Bildende Kunstneres sommerutst., 1983-1984
 • Kunstnerkjelleren, Tønsberg, 1984
 • Tønsberg Sparebank, 1984

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, 1976
 • Kunstnerforbundet, 1981
 • Kunstnerringen, Oslo, 1980
 • Gall. Pettersson, Tønsberg, 1980
 • Horten Sparebank, 1981
 • Kiøsterudgården, Åsgårdstrand, 1982
 • Tønsberg Sparebank, 1982
 • Sandar Sparebank, 1982
 • Sandefjord kunstforeninger, 1984
 • Moss kunstforeninger, 1984
 • Oslo Kunstforening, 1985

Litteratur

 • Norvin, K., i Morgenbladet, 15.01.1976
 • Dagbladet, 19.01.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 19.01.1976
 • Verdens Gang, 21.01.1976
 • Akers Avis, 01.06.1979, (ill.)
 • Farmand, Oslo, 15.03.1980
 • Øydvin, S., i Tønsbergs Blad, 18.11.1980
 • Øydvin, S., i Tønsbergs Blad, 03.04.1982
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 10.06.1981
 • Gjengangeren, 08.08.1981, (ill.)
 • Gjengangeren, 12.08.1981
 • Vestfold Arbeiderblad, 11.08.1981, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderblad, 25.03.1982, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderblad, 26.07.1982
 • Bjerke, ø. Storm, Vestfold Arbeiderblad, 04.08.1982
 • Bjerke, ø. Storm, Vestfold Arbeiderblad, 11.08.1982
 • Moss Avis, 04.05.1984, (ill.)
 • Bakken, E., i Sandefjords Blad, 16.11.1984, (ill.)